Lägre tillväxt och högre sysselsättning i Europa

- men klyftorna mellan regionerna blir allt större, spår OECD

MIN EKONOMI

Den ekonomiska nedgången i USA kastar en skugga över utsikterna i Europa.

Den bedömningen gör den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i sin nya bedömning av euroländernas ekonomi.

BNP-tillväxten i euroområdet blev hög år 2000, 3,4 procent, samtidigt som arbetslösheten minskade. Men de närmaste åren sjunker tillväxttakten till strax under 3 procent, 2,7 procent 2001 och 2,8 procent 2002, spår OECD.

Samtidigt minskar inflationstrycket och sysselsättningen växer med mer än 1 procent om året. Det bidrar till att arbetslösheten fortsätter nedåt till 7,9 procent 2002, den lägsta nivån på 20 år.

Den utvecklingen kommer också att stödjas av privat köplust, som beror både på stigande sysselsättning och stigande inkomster efter skatt. Men också av företagsinvesteringarna som drivs på av stark efterfrågan och hög vinstnivå i de flesta branscher.

Men även om prognosen infrias varierar utvecklingen kraftigt mellan de olika länderna och regionerna inom euroområdet. På flera håll finns det klara tecken på överhettning medan arbetslösheten fortfarande är mycket hög i andra områden.

Men de ganska goda utsikterna är också omgivna av risker, understryker OECD. Den amerikanska avmattningen kan visa sig bli en hårdlandning som kommer att få effekter på euroländernas export.

I andra riktningen finns risken för en överhettning i euroländerna. Redan under 2000 syntes sådana tecken i flera länder och regioner och om inte de strukturella reformerna tar fart kan det leda till flaskhalsproblem inom euroområdet, varnar OECD.

OECD fortsätter också att rekommendera reformer för att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden liksom ökade inkomstskillnader. Sådana förändringar skulle både driva på tillväxten och sysselsättningen och förbättra de offentliga finanserna, tror OECD.

Samtidigt understryker OECD att konkurrensen håller på att förbättras inom euroområdet. Till en del beror det på att euron introducerats, men det finns också tecken på att arbetsmarknaderna i euroländerna redan blivit lite mer flexibla.

OECD kommer att göra en fullständig prognos i maj. De provisoriska bedömningar som organisationen nu gör baserar sig på läget i mitten av mars.

TT