Motorolas resultat sämre än väntat

Mobiltelefonerna sänker telekomjätten

MIN EKONOMI

Motorolas förlust första kvartalet blev större än väntat och missade de lågt ställda förväntningarna. Särskilt på mobiltelefoner och system andas rapporten pessimism med en mycket svag utveckling i Europa.

Bolaget varnar för att högteknologisektorn befinner sig i en recession som är på väg att sprida sig till övriga världen, ett budskap som lär sätta press på Ericsson idag.

Aktien föll i efterhandeln knappt 8 procent, efter att ha stigit kraftigt under den ordinarie handeln på rykten om att rapporten skulle bli bättre än väntat.

Ericsson hade i natt backat drygt 2 procent i efterhandeln i New York och Nokia föll knappt 3 procent.

Motorola ser att den fortsatta avmattningen i den amerikanska ekonomin börjar sprida sig till resten av världen.

- Högteknologisektorn, som har drabbats hårt, befinner sig redan i en recession. Detta, liksom räntepolitiken eller energipriserna, kan inte kontrolleras av Motorola, säger Motorolas ordförande och koncernchef Christopher B Galvin.

Motorolas gjorde en förlust för det första kvartalet på 9 cent per aktie, jämfört med en vinst på 21 cent samma kvartal förra året.

Analytikerna hade räknat med en förlust på 7 cent enligt en analytikersammanställning från First Call/Thomson Financial.

Försäljningen i Europa föll 50 procent

Största besvikelsen i rapporten var utvecklingen inom Motorolas mobiltelefondivision. Omsättningen för Motorolas affärsområde Personal Communications, som till största delen består av mobiltelefoner, sjönk 29 procent till 2,3 miljarder dollar under det första kvartalet.

Orderingången sjönk med 10 procent till 2,8 miljarder dollar.

Affärsområdet gjorde en förlust på 402 miljoner dollar, jämfört med en vinst på 53 miljoner motsvarande kvartal i fjol.

Lägre global efterfrågan på mobiltelefoner samt ökade tillverkningskostnader som en andel av försäljningen bidrog till resultatnedgången, skriver Motorola i rapporten.

Mobiltelefonförsäljningen sjönk i Amerika och i Europa sjönk telefonförsäljningen med över 50 procent. I såväl Amerika som i Europa var orderingången lägre. I Asien sjönk försäljningen av telefoner med över 25 procent, medan orderingången ökade

Tappar marknadsandelar

- De har problem på konsumentsidan, bland annat på grund av den generella avmattningen men de verkar dessutom förlora marknadsandelar, säger Greg McClenon, analytiker på Hotovec Pomeranz & Co.

- Telefonerna visade en riktigt svag utveckling i Europa, så det ser ut som att Nokia skapar alla sorters problem för Motorola och alla andra i Europa, säger Ed Snyder, anlytiker på JP Morgan enligt AFX.

Han frågar sig hur Motorola ska kunna minska kostnaderna framöver. Telefonförsäljningen på den asiatiska marknaden var fortfarande stark och den generella intäktsbilden ser hygglig ut, enligt Ed Snyder.

- De klarar fortfarande av att ta ut en del av telefonerna de sålde, så de klarar sig bättre än Ericsson, som varken kan få ut mycket för sina telefoner eller tillverka dem billigt, säger han.

Aggressiva åtgärder

Enligt Christopher B Galvin har Motorola vidtagit aggressiva åtgärder. Bland annat har nya personer i ledningen tillsatts med fokus på att sänka kostnaderna, förbättra lönsamheten och kassaflödet.

- Styrelsen har lagt stor prioritet vid att förbättra den finansiella utvecklingen inom Personal Communication.

Segmentet håller på att förbättra effektiviteten genom standardisering av mjukvara och komponenter och genom att driva fram kortare cykler för nya produkter, säger Christopher Galvin.

Under första kvartalet har en engångskostnad på 279 miljoner dollar (39) belastat resultatet, motsvarande 15 cent per aktie. Engångskostnaden är framför allt hänförlig till de åtgärdsprogram som Motorola presenterat.

Försäljningen sjönk samtidigt med 11 procent till 7,8 miljarder dollar, att jämföra med 8,8 miljarder i fjol.

Nettoresultatet före eo-poster under perioden sjönk till -206 miljoner dollar under kvartalet. Det kan jämföras med ett positivt resultat på 481 miljoner motsvarande kvartal förra året

Aftonbladet igår:

Ekonomi24.se