Investor tjänade miljoner under börsfallet

- men börsportföljens värde har minskat med 45 miljarder

MIN EKONOMI

Investor tjänade stora pengar på sin kortsiktga handel i börsraset under första kvartalet.

Vinsten under de första tre månaderna blev 440 Mkr, jämfört med 650 Mkr för hela 2000.

Samtidigt fortsätter börsportföljen att minska i värde och på ett år har 45 miljarder kronor försvunnit.

Investor har en omfattande kortsiktig handel med egna pengar. Verksamheten har visat sig vara mycket lönsam, förra året blev vinsten 650 Mkr, efter avdrag på 90 Mkr i bonus till de tiotal personer som jobbar på Investor Trading.

I år har det gått ännu bättre, första kvartalet landade vinsten på hela 440 Mkr. Det samtidigt som börsens Generalindex föll med 18 procent. Plus utdelningar från kärninnehaven hamnade Investors vinst på 1,4 miljarder.

Pengarna räcker dock inte för att kompensera för värdeminskningen i Investors aktieportfölj.

Raset i Ericsson har kostat 36 miljarder

Värdet på Investors alla innehav backade med 21 miljarder kronor under årets första tre månader till drygt 133 miljarder.

På ett år har 45 miljarder blivit luft. Substansvärdet föll 13 procent och totalavkastningen var minus 11 procent, i båda fallen något bättre än Stockholmsbörsens Generalindex.

Störst hål i Investors portfölj har Ericsson grävt. Kursen föll med 46 procent vilket minskade värdet på Investors innehav med 13,8 miljarder kronor. På ett år har Investors Ericssonaktier backat med över 36 miljarder kronor.

Börsfrossan har även satt sina spår i Investors portfölj av så kallade nya investeringar i olika tillväxtbolag. Innehaven skrevs ned med 1,2 miljarder och totalt minskade värdet med 1,3 miljarder eller 11 procent under årets första tre månader.

Under perioden investerade Investor 540 Mkr i nya bolag, en markant nedgång jämfört med samma period förra året då 2,1 miljarder plöjdes ner. Samtidigt såldes bolag för 725 Mkr.

Investors skuld minskade till 7,2 miljarder, vilket är 5 procent av tillgångarna.

Bland kärninnehaven har Investor under första kvartalet också köpt aktier i Astra Zeneca för 1,1 miljarder och i OM för 300 Mkr. Inga försäljningar har gjorts.

fakta Investor

Andreas Cervenka/Ekonomi24([email protected]) Andreas Cervenka