Mäktigaste kvinnan får bottenlön

Telias vd Marianne Nivert tjänar sämre än manliga kollegor

MIN EKONOMI

Något lönelyft att tala om blev det inte för Teliachefen Marianne Nivert när hon befordrades från tillförordnad VD till riktig VD.

Marianne Niverts lön i fjol på totalt 4,2 miljoner är dessutom bra mycket lägre än företrädaren Jan-Åke Karks.

Med en fastställd grundlön för 2001 på 4,4 miljoner kronor och en möjlig bonus på ytterligare nära 1,5 miljon kronor hamnar Teliachefen långt efter företräderna Jan-Åke Kark.

På listan över de högst betalda börsbolagscheferna för bokslutsåret 2000 hamnar Teliachefens lön för detta år på plats nummer 30.

Det framgår av Telias färska årsredovisning.

För 2000 tjänade Marianne Nivert, som blev tillförordnad VD den 10 oktober och nyligen utsågs till Sveriges mäktigaste kvinna av Veckans Affärer, 3,7 miljoner kronor. Till det kommer en bonus för 1999 på drygt 500 000 kronor, totalt 4,2 miljoner kronor.

Marianne Niverts lönelyft som VD blir därmed knappt 20 procent.

26 procent lägre

För Jan-Åke Kark, som var VD i knappt ett år och totalt bara jobbade två år i Telia, blev lönen fram till och med oktober förra året 4,5 miljoner kronor samt bonus på 900 000 kronor, totalt 5,4 miljoner kronor. Omräknas Jan-Åke Karks lön på helåret betyder det att han tjänade 6 miljoner i grundlön.

Marianne Niverts lön för 2001 ligger alltså 26 procent under Jan-Åke Karks lön förra året.

Någon koppling till börsvärde, framtidsutsikter, antalet anställda eller lönsamhet verkar därmed inte finnas när den nya Teliachefens lön fastställts. Bakom lönen står Telias ordförande Lars-Eric Petersson, Stockholmsbörsen egen Mr Bonus, som själv fick ut 25 miljoner i lön och annan ersättning förra året. Petersson ingår tillsammans med ledamöterna Carl Bennet och Ingvar Carlsson i den kompensationskommitté som har till uppgift att sätta just VD:s lön.

Teliachefens lön kan också jämföras med den ersättning som betalats ut till Nordeas avgående VD Hans Dalborg. Han fick under fjolåret 7,5 miljoner kronor i lön och bonus. Telia och Nordea har ungefär samma börsvärde, 190 miljarder kronor.

Det finns förstås två viktiga skillnader mellan Jan-Åke Kark och Marianne Nivert. Jan-Åke Kark rekryterades externt och är man medan Marianne Nivert rekryterades internt och är kvinna.

Marianne Niverts kompetens, som ordföranden och storägaren staten talat om, verkar ha vägt lätt i löneförhandlingarna liksom hennes förmåga att vända Telias negativa kursutveckling på Stockholmsbörsen.

Noterbart är dock att Birgitta Johansson-Hedberg, VD för den betydligt mindre Föreningssparbanken sedan i april 2000, tillika styrelseledamot i Telia, fick en lön på 4,6 miljoner förra året plus tantiem på 1,2 miljoner kronor.

Omräknat på helåret motsvarade det 7,3 miljoner kronor.

Som lönen satts ser valet av Marianne Nivert mer ut som en nödlösning i brist på annat. Det är åtminstone den signal som styrelsen och huvudaktieägaren staten nu förmedlar.

Läs mer på Ekonomi24

Sophie Nachemson-Ekwall/Ekonomi24 ([email protected]) Sophie Nachemson-Ekwall