Framfab säljer Driftbolaget

IT-jätten EDS tar plats i styrelsen

MIN EKONOMI

IT-företaget EDS köper ut Driftbolaget ur sargade internetkonuslten Framfab för 10 miljoner kronor.

Samtidigt inleds ett samarbete mellan bolagen där man framöver kommer att arbeta gemensamt mot bolagens kunder.

EDS tänker även stötta bolaget genom att ta plats i Framfabs styrelse.

- Bolaget har ett oförtjänt dåligt rykte i dagsläget. Vår förhoppning är att vi ska kunna stå som garant för deras kunder och tillsammans göra Framfab till en av de tunga, långsiktiga internetkonsulter som finns kvar efter det här stålbadet, säger Kaj Green, VD för EDS i Norden.

EDS köp av Driftbolaget sker omgående i form av en rörelseöverlåtelse och i köpet ingår 120 anställda vid tre kontor i Sverige och Danmark.

- Driftbolaget passar som hand i handske i en av våra kärnverksamheter, säger Kaj Green.

- Vi arbetar med tre affärsområden; managementkonsulting, arbete att ta fram lösningar för system och mer långsiktig rådgivning. När det gäller att ta fram internetorienterad lösningsutveckling har vi en kompetenslucka som vi nu kan fylla med Driftbolaget.

Nära samarbete

Köpet innebär även en vidare allians och framtida samarbete mellan bolagen.

- Vi kommer att inleda ett nära samarbete med Framfab där vi gemensamt tar fram marknads- och affärsplaner som vi går ut med till våra kunder. I botten av våra verksamheter har vi samma strategi, att ägna oss åt relativt få men stora kunder, och det här är ett samarbete som gynnar oss båda, säger Kaj Green.

Framfab har den senaste tiden betraktats som närmast paria i affärssammanhang. Såväl börskurs som resultat och förtroende hos kunder har rasat än mer än IT-sektorn generellt och som Ekonomi24 tidigare rapporterat har bolaget i finanskretsar haft rykte om sig att ha varit ”till salu” sedan ett halvår tillbaka.

- Vi hoppas att vi i kraft av vår styrka och storlek kan stå som en garant bakom Framfab gentemot dess kunder. Affärspress och medier har gått hårt åt bolaget den sista tiden vilket fått många av dess kunder att dra öronen åt sig och inte våga lita på att företaget klarar att hantera deras uppdrag. Jag tycker det är oförtjänt och är övertygad om att Framfab med hjälp av bland annat vårt stöd kan vända skutan och bli en av de tunga, långsiktiga internetkonsulter som finns kvar efter det här stålbadet som pågår, säger Kaj Green.

EDS avser även att gå in med mer konkret hjälp och en eller två representanter från företaget kommer att föreslås till ledamöter i Framfabs styrelse i samband med den kommande bolagsstämman.

Det är dock just det faktum att Framfab rasat i alla tänkbara bemärkelser som lett fram till att EDS kommit över Driftbolaget till den relativt blygsamma summan av 10 Mkr.

Stora investeringar

- Ja, visst är det billigt. Hade det här varit för ett år sedan, med de värderingar som rådde då, hade vi nog inte ansett oss ha råd. Men Driftbolaget går med förlust och vi får räkna med att investera flera gånger köpesumman för att få bolaget lönsamt. Mot den bakgrunden tycker jag att priset är riktigt, säger Kaj Green.

Framfabs Driftbolaget har tidigare varit på väg att säljas, och både Framfabs och Driftbolagets ledningar har sedan en tid letat efter en ny finansiär eller ägare till bolaget. Redan i november uppgavs O-listenoterade Tele1 Europe ha lagt ett konkret bud på bolaget där en affär på betydligt högre nivå, mellan 200 och 250 Mkr, ska ha diskuterats.

Avyttringen av Driftsbolaget är ytterligare ett steg på Framfabs inslagna linje att renodla bolaget. Tidigare har bland annat verksamheterna Framfab Integration och Framfab Consulting sålts till riskkapitaljätten Nordic Capital.

- Vår starka fokusering på vår kärnverksamhet, internetkonsulttjänster, kommer fortsättningsvis bli än starkare genom viktiga partnersamarbeten med företag som Driftbolaget och EDS, säger Johan Wall, VD i Framfab, i en skriftlig kommentar till försäljningen.

Vidare detaljer runt affären kommer att presenteras på ett pressmöte klockan 10.00 idag.

Lotta Edling ([email protected])