Skattepliktigt eller skattefritt?

Arbetsgivaren får inte bjussa på vad som helst

MIN EKONOMI
Foto: Lotte Fernvall

SKATTEPLIKTIGT

Mat Helt fri kost värderas till 130 kronor per dag. Enbart middag eller lunch 52 kronor. Enbart frukost 26 kronor. Skillnaden mellan det du betalar för lunchkuponger och 52 kronor är också skattepliktigt.

Lärare, dagispersonal och vårdpersonal slipper skatta för sin måltid.

Förfriskningar som kaffe, bulle och frukt är skattefria.

Fria resor Alla typer av resor som man får eller vinner.

Även anställda på SAS och SJ måste skatta för sin personalförmån. Flygresor värderas till 40 procent av lägsta pris på gjorda resor, tågresor däremot till 5 procent av värdet av ett SJ-årskort – oavsett hur mycket man faktiskt rest.

Får du ta med din äkta hälft på resan? Då skattar du och inte den som följer med.

Bonusresor Den som samlar flyg- eller hotellpoäng under sina tjänsteresor och utnyttjar bonusen privat måste skatta det år poängen utnyttjas.

Bostadsförmån Förmånsvärdet beräknas efter normal hyra på olika orter:

- Stor-Stockholm 781 kronor per kvadratmeter och år.

- Stor-Göteborg 794 kronor.

- Kommuner över 75 000 invånare 701 kronor.

- Övriga: 665 kronor.

- Ej tätort: 598 kronor.

Fritidshus Betalar du en hyra till arbetsgivaren lägre än Riksskatteverkets normer skattar du för mellanskillnaden.

Fjällstuga/lägenhet jul, nyår och februari–april: 2 800 kronor per vecka. Övrig tid: 1 100 kronor.

Sommarstuga/lägenhet juni–augusti: 2 800 kronor. Övrig tid: 1 100 kronor.

Garageplats eller parkeringsplats intill arbetet. Undantag är om den anställde använder bilen i tjänsten.

Billiga lån 6,57 procent är den lägsta ränta man måste ha betalat på ett lån som arbetsgivaren ordnat för att slippa skatta. Har räntan varit lägre blir mellanskillnaden skattepliktig.

Förmånen beskattas under inkomst av tjänst. Men samma belopp är avdragsgillt under kapital. För den som har en taxerad inkomst under den första brytpunkten (254 700 kronor) och 30 procents kommunalskatt blir det ingen skatt.

Telefon och tevelicens kan bara bli skattefria om de anses vara arbetsredskap.

Årsavgift för kontokort Om du använder företagets kort för privat bruk. Värdet är normalt vad årsavgiften skulle ha kostat dig om du skaffat kreditkortet själv.

Tävlingsvinster i interna uppmuntringstävlingar som företaget anordnar.

SKATTEFRITT

Gåvor Det beror på priset, när den överlämnas och vem som får den. Maxbeloppen inklusive moms:

- Julklapp Max 350 kronor.

- Jubileumsgåva när företaget fyller 25, 50, 75 eller 100 år: 1 050 kronor.

- Minnesgåva när du jobbat 25 år på företaget eller fyller 50: 6 000 kronor.

- Avskedsgåva efter sex års anställning: 6 000 kronor.

Är gåvan dyrare blir det skatt på hela värdet.

Motion av ”enklare slag”, som gymnastik, badminton, fotboll och bowling. Gäller också om företaget har en egen motionsanläggning eller betalar till en sådan. Men det får inte kosta arbetsgivaren mer än 2 000 kronor per år och anställd.

Skattepliktiga är dyra sporter som golf, segling och slalom.

Arbetskläder som uniformer och skyddskläder. De ska inte gå att använda privat. Kostymer och dräkter är skattefria om de har en företagsdekal eller reklam som inte kan tas bort.

Aktier Den som fått köpa aktier billigt av företaget slipper skatt om följande villkor är uppfyllda: alla anställda har fått erbjudandet, antalet aktier som de får köpa överstiger inte 20 procent av det totala antalet aktier och en anställd får köpa för högst 30 000 kronor.

Tidningar Skattefri – om tidningen skickas till arbetsplatsen. Skattepliktig – om den skickas hem.

Ett sätt att komma undan är att ha två tidningar, betala en själv och låta arbetsgivaren stå för den andra. Är tidningen ”nödvändig facklitteratur” kan den bli skattefri.

Personalrabatter ska ha en ”rimlig nivå” och ges av ”sedvänja”. Varan eller tjänsten ska ingå i arbetsgivarens ordinarie utbud. Rabatten får bara gälla normala inköp, alltså inte fem bilar om året. En rimlig rabatt ligger på 5 till 20 procent.

Försäkringar i arbetet, reseförsäkring vid tjänsteresa och vanlig grupplivförsäkring.

Gäller också försäkring som ska garantera privat sjukvård snabbt.

Sjukvård Företagshälsovård, sjukvård utanför den offentligt finansierade vården, sjukgymnastik, psykologhjälp och annan vård som betalats av arbetsgivaren. Liksom bildskärmsglasögon och vaccinationer. Däremot är inte tandvård i allmänhet skattefri.

Dator Från 1 januari 1998 blev det skattefritt att låna en dator av arbetsgivaren, och betala genom ett avdrag på bruttolönen.

Alla anställda måste få samma erbjudande. Efter hyrestiden kan den anställde köpa sin dator till ett marknadsmässigt pris.