Här är kryphålen i tjänsteresan

Traktamentet behöver oftast inte deklareras

Foto: Lotte Fernvall
MIN EKONOMI

Har du varit på tjänsteresa?

Tyvärr – oftast finns det inget att dra av.

Men det finns några kryphål.

Läs om dem här.

Att du i de flesta fall inte kan dra av något beror på att din arbetsgivare har följt de statliga normerna för traktamenten.

De säger att 180 kr per dag (när du sover över) är skattefritt. Då står det ett kryss i ruta 51 på kontrolluppgiften.

Det betyder att traktamentet inte behöver deklareras.

Men tänk på:

Om du inte sovit över måste du ta upp hela ersättningen som lön – och du får inte dra av en enda krona.

Om du betalat övernattningskostnaden själv drar du av den faktiska kostnaden – eller 90 kronor per natt om du inte har kvitto.

Om arbetsgivaren betalat mer än 180 kronor ska den överskjutande delen deklareras som lön.

Om dina kostnader varit högre än 180 kronor per dag drar du av merkostnaden – om du kan styrka utläggen med kvitton.

Om du varit borta högst tre månader – och inte fått traktamente: Dra av 90 kronor per dag för mat och småutgifter – eller de faktiska kostnaderna om de är högre. För logi – dra av den faktiska kostnaden om den kan styrkas, annars 90 kronor per natt.

Om du har varit borta längre än tre månader måste reglerna för dubbel bosättning eller tillfälligt arbete vara uppfyllda. Läs om det här till höger.

Om arbetsgivaren betalar en del av måltiderna under resan blir traktamentet enligt tabellen (kronor per dag):