Enkelt att dra av för dubbelt boende

Tillfälligt arbete sänker skatten

Foto: Rolf Petterson
MIN EKONOMI

Att arbeta på en annan ort än där du bor kan heta dubbel bosättning eller tillfälligt arbete.

Men reglerna är i princip desamma. Du får dra av extrakostnaderna.

Det här kan du dra av:

Hyra för bostaden där du arbetar.

Kostnad för mat och småutgifter.

En hemresa i veckan på billigaste sätt.

Är kostnaden inte oskälig får du dra av för flygresor. Du har alltid rätt att dra av för bilresor om det inte finns godtagbara allmänna kommunikationer. I båda fallen måste det vara minst fem mil mellan bostad och arbetsort.

Bo dubbelt och jobba tillfälligt

Dubbel bosättning är när du har fått fast jobb på en ny ort men måste ha den gamla bostaden kvar. Något av detta ska vara uppfyllt:

Din make/maka eller sambo har inte hittat något nytt jobb på den nya orten.

Dina barn bör få gå klart i skolan.

Du kan inte hitta någon lämplig bostad för hela familjen på den nya orten.

För måltider och småutgifter får du dra av faktiska kostnader eller 54 kronor per dag.

Du får dra av hyran för bostaden på arbetsorten. Däremot aldrig kostnader som du har för att den gamla bostaden inte kan säljas.

Gifta och sambor kan dra av för dubbel bosättning i max tre år. För ensamstående är gränsen ett år.

Tillfälligt arbete heter det om du har ett tillfälligt arbete på en annan ort än där du bor.

Något av följande måste vara uppfyllt:

Arbetet pågår under en kortare tid.

Det pågår under en längre tid men är ändå tidsbegränsat.

Du arbetar på flera orter.

Tidigare har avdraget varit begränsat till två år, oavsett om man är gift, sambo eller ensamstående. Men numera kan man få avdrag så länge det tillfälliga arbetet varar.

Har du fått traktamente får du dra av 180 kronor per dag de första tre månaderna och 126 kronor per dag upp resterande tid upp till två år för måltider och småutgifter. För tiden därefter får du dra av 90 kronor per dag. Avdraget får inte överstiga utbetalt traktamente.

Har du inte fått traktamente får du dra av 90 kronor per dag för måltider och småutgifter under de första tre månaderna och därefter 54 kronor per dag.

Oavsett om du har fått nattraktamente eller inte har du rätt att dra av 90 kronor per natt för logikostnader även om du inte kan styrka dina kostnader.

Det gynnar till exempel dig som bor i husvagn på arbetsorten eftersom det då kan vara svårt att visa vilka kostnader du haft.