Inget fuffens med utlandsfonderna!

Glömmer du deklarera dem riskerar du extraskatt

MIN EKONOMI

Tiotusentals svenskar måste betala extraskatt varje år för att de glömmer att deklarera sina utlandsfonder.

1999 sålde svenskarna utlandsfonder för cirka 10 miljarder kronor. Fyra av tio glömde att ta upp beloppen i sin deklaration.

Skatt på detta plus skattetillägg gav statskassan drygt åttahundra miljoner kronor

Precis som fallet varit tidigare år har Riksskatteverket förvarnat om att det kommer att specialgranska aktieindexobligationer och utlandsfonder, även kallade Luxemburgfonder eller Sicav-fonder.

Årsbesked räcker inte

Många deklaranter som åkt dit trodde sig ha gjort rätt. Fondandelarna finns nämligen med på årsbeskedet från banken eller fondbolaget, som man får i januari.

Men för utlandsfonderna går ingen uppgift till skattemyndigheten.

Så här ligger det till:

Skattemyndigheterna får kontrolluppgifter när du säljer vanliga värdepappersfonder, det vill säga aktiefonder, blandfonder och räntefonder.

Använder du den förenklade deklarationen förs uppgifterna in automatiskt.

Skattemyndigheterna får inte kontrolluppgifter om du sålt andelar i utlandsregistrerade fonder. Luxemburgfonder är vanligast.

Myndigheterna får heller inte kontrolluppgifter om du löst in aktieindexobligationer.

Straffet för att glömma är hårt: Först och främst skatten, 30 procent på vinsten. Sedan skattetillägg, 20 eller 40 procent av skatten på det undanhållna beloppet. Den högre procentsumman gäller om man tänkt skattesmita.

Är beloppet mycket stort, över 90 000 kronor, kan det också bli åtal.

Regeringen har föreslagit att svenska förvaltare av utlandsbaserade fonder ska tvingas lämna kontrolluppgift när andelarna säljs.

Men det blir knappast av förrän till deklarationen 2003.