Nokia överraskar igen

Vinsten 2,5 miljarder kronor större än väntat

MIN EKONOMI

Nokias resultat före skatt landade på 1,5 miljarder euro, jämfört med de 1,3 miljarder marknaden väntat sig enligt SME Direkt. Försäljningen ökade med 22 procent, och koncernchefen Jorma Olilla talar om stigande marknadsandelar på alla fronter.

I Fischers förhandel stiger aktien med 5 procent till 325 kronor.

- Jag är mer än nöjd med siffrorna för första kvartalet. Vi tog marknadsandelar på både mobiltelefon- och systemsidan och bibehöll lönsamhetestillväxten och ett starkt positivt kassaflöde, säger Jorma Ollila i en kommentar.

För andra kvartalet och för helåret spår Nokia en tillväxt på 20 procent.

Resultatet före skatt ökade med 10 procent.

Systemverksamhetens försäljning ökade med 35 procent och mobilförsäljningen med 20 procent. Rörelseresultatet för systemen steg med 30 procent och mobilernas rörelseresultat med 4 procent.

För Nokia-koncernen blev rörelsemarginalen 18 procent. Systemens rörelsemarginal var 18 procent och mobiltelefonernas 20,7 procent.

Ekonomi24