Ingen räntesänkning i sikte efter EU-möte

MIN EKONOMI

MALMÖ

Wim Duisenberg, chefen för den europeiska centralbanken ECB i Frankfurt, gav på lördagen inga öppningar för en sänkning av euroräntan när han höll en presskonferens vid Ekofinmötet i Malmö.

Duisenberg underströk i stället att tillväxten i euroområdet ligger på gränsen till vad som är långsiktigt hållbart. Dessutom sade han att även om den amerikanska ekonomins nedgång blir längre och djupare än befarat kommer det bara att ge begränsade effekter på euroområdets tillväxt.

Duisenberg tillbakavisade också uppgifter om att de flesta av euroländernas finansministrar är för en räntesänkning.

De senaste veckorna har kritiken mot ECB:s höga ränteläge varit hård och flera finansministrar har efterlyst en räntesänkning för att möta nedgången som många väntar efter att den amerikanska konjunkturen fallit kraftigt.

Räknat med nedgång

Men ECB gör fortfarande bedömningen att konjunkturen är ganska robust. Dessutom har flera av de tolv EMU-länderna hög inflation och inflationstakten för hela euroområdet ligger på 2,6 procent, långt över ECB:s inflationsmål på högst 2 procent.

Vid presskonferensen medgav Duisenberg att ECB i sina prognoser räknat med en viss nedgång till följd av den fallande amerikanska konjunkturen.

- Visst har vi omvärderat utvecklingen, men det är bara en liten omvärdering. Riskerna för en stigande inflation har minskat lite grann men inflationspressen är inte försvunnen, sade Duisenberg.

- Det är en av anledningarna till att vi bestämt oss för att inte ändra räntan, i alla fall inte där vi står just nu.

Avgörs på torsdag

ECB räknar med att tillväxten i euroområdet blir 2,5-3 procent om året de närmaste två åren. Det är något mer än den tillväxt som är möjlig på längre sikt och som inte riskerar att driva upp inflationen. Den nivån bedömer ECB till 2-2,5 procent.

Duisenberg var också mycket tveksam till "den nya ekonomin" som många bedömare hoppas ska öka produktiviteten i Europa utan att inflationen tar fart.

- Vi har letat efter signaler på att den nya ekonomin kommit till Europa, men ännu tycks den inte ha manifesterat sig här, sade den skeptiske ECB-chefen.

På torsdag kommer ECB:s styrelse att avgöra om styrräntan ska sänkas. Det formella beslutet tas av alla centralbankscheferna i de tolv euroländerna. Även om flera finansministrar pratar för en räntesänkning är det inte alls säkert att deras centralbankschefer delar deras uppfattningar.

Lägst i Frankrike

Det blir till exempel sannolikt svårt att övertyga Portugals centralbankschef Vitor Constancio om behovet av sänkt ränta när landet redan har grava inflationsproblem. Portugal har för tillfället euroområdets högsta inflation på drygt 5 procent. Nederländerna, Irland och Spanien ligger också mellan 4 och 5 procent.

Däremot blir det lättare för den franske riksbankschefen Jean-Claude Trichet att argumentera för en räntesänkning eftersom den franska inflationen på 1,4 procent är lägst i Europa.

Trichet är den som är tänkt att ta över ECB, efter Wim Duisenberg. Duisenberg ville på presskonferensen inte svara på frågor när han tänker avgå.

Sten Gustafsson/TT Peter Wallberg/TT

ARTIKELN HANDLAR OM