Skalbolagshärva snuvar staten på 100-tals miljoner

MIN EKONOMI

En ny omfattande skalbolagshärva är på väg att rullas upp.

Svindleriet har bland annat skett genom skenaffärer med sydafrikanska järnvägsvagnar i 500-miljonersklassen och tros ha kostat staten hundratals miljoner i uteblivna skatter.

Moderbolaget i skalbolagskoncernen begärdes i konkurs i februari med över 300 Mkr i skulder. Det är främst dotterbolag i koncernen som står som fordringsägare.

Enligt Skattemyndighetens utredning, som Ekonomi24 tagit del av, har omkring 320 Mkr i obeskattade vinster försvunnit från bolagsgruppen. Det betyder att skatteskulderna i bolagsgruppen närmar sig 100 Mkr. Hittills har 13 bolag begärts i konkurs på grund av obetalda skatteskulder.

Moderbolaget har bedrivit handel med IT- och telekomprodukter. Bakom denna fasad har ett 20-tal skalbolag utan verksamhet men med stora kontanta tillgångar köpts in. Affärerna har huvudsakligen gjorts under 1998 och 1999 och därefter har tillgångarna försvunnit, troligtvis utomlands.

Flera av bolagen har öppnat konton på banker i bland annat Luxemburg.

Konkursbolagen saknar i flera fall registrerade styrelser och revisorer och har heller inte lämnat in deklarationer och årsredovisningar.

Förundersökning inledd

Skattemyndigheten har gjort revisioner i flera bolag och Ekobrottsmyndigheten har kopplats in under utredningens gång. En förundersökning har formellt inletts men Ekobrottsmyndigheten vill inte uttala sig i ärendet av utredningstekniska skäl.

Konkursförvaltaren för de 13 konkursbolagen, som inom kort väntas få sällskap av ytterligare bolag, är Acko Schager på Schagers Advokatbyrå i Stockholm.

Acko Schager har lett flera omfattande konkursprocesser tidigare och bland annat gjort sig känd som ansvarig för den utpekade Trustorhärvans huvudman Joachim Poseners personliga konkurs.

Mer angeläget i det här sammanhanget är att Schagers Advokatbyrå under förra året stämde en annan grupp misstänkta skalbolagsplundrare för de inblandade konkursboens räkning. Den nu pågående skalbolagsutredningen har flera likheter med detta fall som avgjordes till konkursbolagens fördel i Södra Roslags tingsrätt i oktober. Domen har sedan dess överklagats till hovrätten.

Konkursförvaltaren befinner sig i inledningsstadiet av utredningsarbetet som väntas bli omfattande. Det är inte uteslutet att det även denna gång kan bli aktuellt med olika juridiska processer för att driva in pengar till konkursboen, även om Acko Schager på förhand inte vill spekulera i ansvarsfrågan.

- Vi måste göra vår utredning förutsättningslöst. Det kan vara så att vi kommer fram till ett resultat som inte i alla delar stämmer överens med den uppfattning som Skattemyndigheten har, säger Acko Schager.

Skattemyndigheten anser sig kunna belägga att en lång rad skenaffärer har gjorts i skalbolagskoncernen för att undvika skatt. Myndigheten har följt bolagen sedan 1999 och bland annat genomfört flera skatterevisioner.

Utredningen visar att en lång rad så kallade ”sale-lease-back-affärer” har gjorts med ägarrättigheter till järnvägsvagnar i Sydafrika. Totalt har värdet på vagnarna angivits till 500 Mkr. Affärerna har förmedlats via ett bolag i Storbritannien som tidigare har förekommit i skalbolagssammanhang.

Köpt på kredit

Skalbolagsgruppen har köpt järnvägsvagnarna på kredit för att sedan leasa tillbaka dem till säljaren. Några pengar har aldrig bytt ägare. Därefter har vagnarna i sin tur sålts mellan olika bolag i gruppen med kort varsel. Därmed skulle bolagen formellt ha rätt att göra nedskrivningar av värdet som kunnat kvittas mot skatten i bolagsgruppen.

Men Skattemyndigheten betvivlar att järnvägsvagnarna ens finns eftersom det inte har gått att identifiera dem trots de stora beloppen på affärsavtalen. Därmed underkänner de affärerna och skatteavdragen.

- Skattemyndighetens uppfattning är att parternas avsikt med avtalen har varit en annan än den som avtalen ger uttryck för. Avtalen har sålunda upprättats för skens skull, skriver Skattemyndigheten i skattebeslutet för ett av skalbolagen.

- Sålunda synes avtalens enda syfte ha varit att ge leasegivaren i Sverige möjlighet till värdeminskningsavdrag.

I flera fall har ägarrätten till järnvägsvagnarna snabbt lämnat bolagsgruppen då slutköparen varit utländska bolag, däribland i Schweiz. Detta trots att de olika leasingavtalen skrivits på lång tid.

Konkursförvaltarens utredning väntas pågå ytterligare en tid.

Parallellt med det fortsätter Ekobrottsmyndigheten utreda fallet innan ett eventuellt beslut i åtalsfrågan väntas. Aktuella brottsmisstankar är grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott, vilket kan ge fleråriga fängelsestraff.

Skalbolag

Per Agerman (per-agerman@ekonomi24.se) Per Agerman