Telia gör miljardklipp vid Eniroförsäljning

Tjänar 13,5 miljarder när katalogföretaget blir italienskt

MIN EKONOMI

Telecom Italias internetdel, Seat Pagine Gialle, köper katalogbolaget Eniro. Budet är värt 27 miljarder kronor och budpremien uppgår till 50 procent.

Telia får 13,5 miljarder kronor på affären.

Reavinsten blir skattefri.

Eniro knoppades av från Telia och noterades på O-listan i höstas, och har i dag ett börsvärde på 18,9 miljarder kronor.

Seat erbjuder aktieägarna i Eniro 12,25 nyemitterade Seat-aktier för varje Eniro-aktie. Budet motsvarar ett pris per Eniro-aktie om cirka 164 kronor och en premie på cirka 50 procent räknat på Eniro-aktiens genomsnittliga stängningskurs de senaste 30 börsdagarna, 109 kronor.

Jämfört med aktiepriset vid Eniros börsintroduktion i oktober 2000 på 84 kronor innebär budet en premie om cirka 95 procent.

Kontanter till småägare

Seat erbjuder Eniros registrerade aktieägare att sälja maximalt 1 000 Eniroaktier för 164 kronor kontant styck.

Detta innebär att cirka 75 procent av Eniros aktieägare har möjlighet att få kontanter i ersättning för hela sitt innehav.

Seat erbjuder också 63,80 kronor för varje utestående teckningsoption i Eniro.

Eniros styrelse rekommenderar aktieägarna att anta budet och bolaget skriver i ett pressmeddelande:

- Styrelsen anser att en sammanslagning av Seat och Eniro är positiv ur ett industriellt och strategiskt perspektiv. Det nya bolaget blir den ledande europeiska leverantören av vägledande medier. I den nya koncernen får Eniro, med sitt framgångsrika affärskoncept, en god plattform för fortsatt utveckling.

Telia äger i dag 49,9 procent av aktierna i Eniro. Detta innebär att Telia erhåller 13,5 miljarder kronor på affären, och reavinsten är skattefri. Orsaken är att innehavet är registrerat i ”skatteparadiset” Holland.

Isaac Pinéus ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM