ABB:s vinst lägre än väntat

Minskad efterfrågan i USA

MIN EKONOMI

ABB redovisade ett sämre resultat än väntat.

Orderingången minskade, omsättningen ökade med knappa 2 procent och företaget redovisade ett negativt kassaflöde på 217 miljoner dollar första kvartalet.

Nettovinsten understeg också analytikernas förväntningar, och orderingången minskade i USA men ökade i Europa och Asien.

ABB skriver i rapporten att utsikten för helåret kvarstår oförändrad. Intäkterna väntas öka jämfört med 2000, medan EBIT resultat från kvarvarande verksamhet och kassaflöde från rörelsen väntas överträffa förra årets nivå, förutsatt att de nuvarande blandade marknadsförhållandena kvarstår.

- Jag uppmuntras av att vi fortsätter att förbättra vårt resultat, särskilt när efterfrågan har varit blandad och vi genomför en stor omvandling av företaget, säger ABBs VD och koncernchef Jörgen Centerman i en kommentar.

Orderingången för ABB minskade med 5 procent, från 7,1 miljarder dollar första kvartalet förra året till 6,8 miljarder dollar för samma period i år. Det var främst segmenten Kraftdistribution samt Olja, gas och petrokemi som inte kunde upprepa den starka orderingången från första kvartalet förra året. Jämför man dock med fjärde kvartalet förra året så ökade orderingången för hela koncernen med 14 procent i USA-dollar.

Ingen försäljningsökning

Omsättningen ökade däremot men högst marginellt, med 2 procent, från 5,2 miljarder dollar till 5,4 miljarder dollar. Detta var dock något under analytikernas förväntningar som låg på 5,5 miljarder dollar för första kvartalet.

Resultatet före räntenetto och skatter hamnade under analytikernas förväntningar. De hade räknat med 344 miljoner dollar för det första kvartalet, men resultatet hamnade i stället på 334 miljoner dollar. Nettovinsten blev 138 miljoner dollar mot förväntade 199 miljoner dollar för perioden. ABB pekar i rapporten att nettovinsten mer än fördubblades, men detta berodde i första hand på att bolaget gjort sig av med verksamheter som tidigare belastat resultatet negativt.

217 miljoner dollar rann ut

Kassaflödet brukar vara negativt under första kvartalet för ABB, bortsett från förra året då det uppgick till 23 miljoner dollar, men i år blev kassaflödet minus 217 miljoner dollar.

Enligt ABB berodde detta bland annat av på ökat sysselsatt kapital orsakat av att fler stora projekt genomfördes jämfört med förra året.

Segmentet Automation är kanske bolagets viktigaste segment som står för över 30 procent av intäkterna och cirka 35 procent av resultatet för ABB. Orderingången ökade med endast 1 procent, från 2, 134 miljarder dollar till 2, 148 miljarder dollar. Marginalen har ökat från 5,5 procent för första kvartalet förra året till 6,4 procent för samma period i år. Intäkterna ökade också blygsamt, med 1 procent, från 1, 742 miljarder dollar till 1, 765 miljarder dollar.

Bättre resultat inom Automation

Efterfrågan inom processautomation var oförändrad, men vägdes upp av tillväxt inom automation för transformatorstationer. Inom fordonsindustrin var förhållandena fortsatt svåra. Mot den bakgrunden ökade de totala beställningarna bara något i nominella termer, även om några affärsområden visade tvåsiffrig tillväxt som kompenserade nedgång i andra områden.

Resultatet före räntenetto och skatter förbättrades dock med 19 procent. Det berodde främst på produktivitetsförbättringar från bland annat integrationen av Elsag Bailey.

Efterfrågan på ABBs produkter och tjänster varierade stort mellan länder och verksamheter under första kvartalet jämfört med samma period förra året. För Europa som helhet ökade beställningarna med 3 procent. I Amerika var efterfrågan blandad, orderingången sjönk med 8 procent nominellt. I Asien ökade orderingången med 6 procent.

Isaac Pineus ([email protected])