Ericsson sänker Poolia och Proffice

Storföretagets kris slår hårt mot bemanningsföretagen

MIN EKONOMI

Ericssons kris är spiken i kistan för bemanningsföretagen vars tillväxt nu är helt bortblåst.

På börsen faller Poolia och Proffice. 

Bemanningsföretagen står inför tuffare tider. Ericsson är en av branschens viktigaste kunder och beslutet att minska antalet konsulter med hälften är bara ännu en spik i kistan för branschens tillväxtmål. Konjunkturen har nått sin topp och när företagen ser över sina kostnader finns allt mindre plats för inhyrd personal. På Ericsson väntar sannolikt även hårdare avtal för den personal som blir kvar.

Ericsson är en av de största uppdragsgivarna inom bemanningsbranschen. Företag som Manpower och Proffice har en stor andel av den uthyrda personalen på olika företag inom koncernen. Med Ericssons planer på att kraftigt dra ned på den externa arbetskraften inom administration och ekonomi följer också minskade volymer för bemanningsföretagen.

”Det är tveklöst så att vi får mindre volymer på personaluthyrningssidan och det kommer också att påverka hela branschens tillväxt. Det är trots allt inte bara Ericsson som drar åt svångremmen”, säger Alf Johansson, VD på Proffice.

De svårare tiderna har satt ordentliga avtryck i bolagens aktiekurser; bara sedan Ericssons vinstvarning i mitten av mars har Proffice och Poolia båda tappat runt en tredjedel av sitt värde.

På bemanningsföretagens branschorganisation, Spur, håller man dock fast vid sin tidigare prognos om en årlig tillväxt de närmaste tre åren på 50 procent. Den prognosen ger dock varken Alf Johansson eller Manpowers VD Lars Murman mycket för.

Tillväxten stannar av

”Det blir inga 50 procent upp i år, det tror jag inte. För tillfället står det stilla och jag tror att vi kommer att ha samma bild för helåret. Jag hoppas att jag har fel men vi står inför en konjunktursvängning och då ser företagen över sina rörliga kostnader, vi är en rörlig kostnad. Situationen är inte densamma som 1992 men det är ändå rimligt rent logiskt sett att tillväxten stannar av i det här läget”, säger Lars Murman.

Både Proffice och Manpower har fått uppdrag att bistå Ericsson med att hitta nya jobb eller utbildningar för de personer som mister jobben i Kumla och Linköping. Den typen av uppdrag hoppas man på Spur kommer att kompensera för bortfallet av uthyrningsvolymer.

”Bemanningsbranschen fungerar som ett strukturellt smörjmedel. När Ericsson behöver göra sig av med personal så kan vi hjälpa dom att ta hand om det. Det finns fortfarande delar av näringslivet som behöver folk. För vår bransch innebär det att vi behöver gasa och bromsa samtidigt”, säger Torbjörn Rindås, VD på Spur.

Varken Alf Johansson eller Lars Murman tror dock att den typen av uppdrag kommer att kunna balansera förlusterna av uthyrningsvolymer hos Ericsson och andra stora företag. Torbjörn Rindås säger också att han tror att Ericsson kommer att utnyttja den krismedvetenhet som byggts upp kring företaget till att förhandla fram nya tuffare avtal med sina konsulter och leverantörer. Det är något som man får acceptera tycker Lars Murman.

Sitter i samma båt

”Hela konsultbranschen följde med Ericsson uppåt när det gick bra. Nu har de en utmaning att ta tag i och vi försöker hjälpa dom att hantera det. Vår relation till Sveriges viktigaste företag slutar inte idag utan jag ser 30 år framåt. Då är det naturligt att man accepterar sådant här, vi sitter ju trots allt i samma båt”, säger Lars Murman.

På sikt är dock alla överens om att bemanningsbranschen går en ljus framtid till mötes. Andelen personer sysselsatta inom sektorn är låg jämfört med andra länder och Sverige kommer att röra sig mot en nivå som motsvarar den internationella.

”Tillväxten kanske blir lägre än tidigare men det växer ju fortfarande. Det kommer kanske att ta lite längre tid innan vi blir en mogen marknad än vi trodde tidigare. Tidigare räknade vi med att det skulle ske 2003-2004 men nu blir det kanske 2005-2006 istället. Vi har varit bortskämda med bra tillväxt”, säger Alf Johansson. 

Per Ericson ([email protected])