Storförlust för Icon

Ännu en nätkonsult redovisar sämre resultat än väntat

MIN EKONOMI

Efter gårdagens chockrapport från Adcore följer i dag Icons. Förlusten under första kvartalet blev avsevärt mycket större än väntat.

Omsättningen ökade med drygt 50 procent, vilket också det var sämre än väntat.

Bolaget renodlar nu verksamheten ytterligare.

- Under det första kvartalet har vi ägnat mycket kraft åt fokusering och omstrukturering av verksamheten. Kostnadsmassan för det andra kvartalet kommer att komma ner till ungefär 400 miljoner kronor, säger Rens Buchwaldt, tf VD och koncernchef för Icon Medialab International i en kommentar till kvartalsrapporten, och fortästter:

- Vi har säkrat 150 Mkr i finansiering där huvudinvestoren har ett långsiktigt perspektiv samt inlett partnerskap med IBM inom wireless, och Futurebrands inom varumärkeshantering.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på minus 170 Mkr, men resultatet blev betydligt sämre än så och hamnade på minus 263 Mkr. Det kan jämföras med en förlust på 95 Mkr för samma period förra året.

Verkamheten blöder

Också kassaflödet försämrades under kvartalet. Totalt rann 59 Mkr ur den löpande verksamheten, jämfört med 48 Mkr under första kvartalet i fjol.

Rörelseresultatet före nedskrivningar och avskrivningar av goodwill, EBITA, hamnade på minus 178 Mkr och det var också sämre än vad analytikerna räknat med, enligt en prognos från SME Direkt. De hade en prognos på minus 136 Mkr.

Rörelseresultatet för årets första tre månader kan också jämföras med det för samma period förra året.

Rörelseresultatet uppgick då till minus 14 Mkr och för helåret förra året var rörelseresultatet minus 199,5 Mkr, alltså i princip lika mycket som för enbart första kvartalet i år. Icon har dock en engångsreservering på 97 Mkr som tynger resultatet för första kvartalet. Denna reservering gäller kostnader i samband med personalneddragningar om 325 personer, samt en reservering för en potentiell kundförlust.

Som ett led i renodlingen av Icon har företagsledningen beslutat att sälja Brandlabverksamheten i London, Stockholm och Berlin till Futurebrand, ett dotterbolag till the Interpublic Group of Companies för 3,6 miljoner dollar varav 1 miljon dollar är beroende av en ”earn out-period” beroende av prestationsmål i den sålda verksamheten under resten av 2001. Transaktionen slutfördes under april och kommer att inkluderas i resultatet för det andra kvartalet.

Rörelseresultatet för Brandlabs är inkluderade i det första kvartalet.

Icon påpekar att bolaget under det första kvartalet i princip genomfört samtliga personalminskningar rörande 325 anställda som tidigare kommunicerats. De få återstående minskningar i detta program kommer att genomföras tidigt under det andra kvartalet.

Konsulternas nyttjandegrad var den samma som i det fjärde kvartalet förra året medan intäkterna per konsult räknat per årlig basis var 1,2 Mkr.

Ser man till Icons nettoomsättning så ökade den med 54 procent till 428 Mkr. Analytikernas snittprognos låg på 461 Mkr.

Nettoomsättningen utanför Sverige utgör 72 procent av den totala försäljningen i kvartalet, jämfört med 57 procent för samma period 2000. Omsättningen för Sverige i det första kvartalet 2001 är i nivå med det första kvartalet 2000 medan omsättningen i resten av Europa och i Nordamerika ökade med 100 procent respektive 79 procent.

Ekonomi24.se igår:

Isaac Pineus ([email protected])