Skattemyndigheterna specialgranskar aktieaffärer

MIN EKONOMI

Försäljningar av aktier i bland annat Skandia, Enea Data, Boss Media, Protect Data och ICA hör till dem som skattemyndigheterna skall specialgranska i årets deklarationer.

- Vi har valt ut aktier som haft en kraftig kursuppgång på några års sikt, säger Anders Stridh, kontrollstrateg på Riksskatteverkets skatteavdelning.

Man har också valt ut aktier där det varit splittar och emissioner för sådana gör det krångligare att räkna ut anskaffningsvärdet för enskilda aktier.

- Vi vet genom kontrolluppgifter vad man sålt för men inte vad man köpt aktierna för, säger Anders Stridh.

Anskaffningsvärdet avgör hur stor vinst man gjort på affären och därmed hur stor skatten blir. Om skattemyndigheterna dyker ner på det anskaffningsvärde man redovisat kan man styrka det med exempelvis avräkningsnotor från köpen.

Aktien i ICA är inte marknadsnoterad. Men i samband med omstruktureringen av ICA har enskilda ICA-handlare sålt aktier.

- Det är inte så många men kan röra relativt stora belopp, säger Anders Stridh.

RSV visar dock inte alla kort inför granskningen av årets deklarationer. Det finns fler aktieslag på listan över de som skall specialgranskas, och dessutom gör man slumpmässiga urval exempelvis bland de som gjort mycket aktieaffärer. Dit hör till exempel så kallade daytraders.

Att RSV talar om i förväg vad man tänker kontrollera kan förefalla lite motsägelsefullt. Men tanken är förstås att folk självmant skall göra rätt från början när de deklarerar sina värdepappersaffärer.

- Vi har bedömt att vi kan släppa så här mycket. Skulle vi ge en uttömmande lista kunde det tolkas som att vissa zoner är kontrollfria, säger Anders Stridh.

TT