Brakförlust för Volvo

MIN EKONOMI

Volvos resultat för det första kvartalet i år blev betydligt sämre än väntat.

Problemen i Nordamerika fortsätter att sätta djupa spår i räkenskaperna.

Enligt uppgifter till Dagens Industri kan personalneddragningar på 3000-4000 personer bli aktuella inom ett år.

Volvo rapporterar en förlust på drygt 1,2 miljarder kronor för det första kvartalet i år. I resultatet ingår omstruktureringskostnader på 1,3 miljarder kronor.

I SME Direkts sammanställning räknade analytikerna i snitt med ett resultat på knappa 900 Mkr för perioden utan några strukturkostnader.

Osäkerheten om vad resultatet skulle bli var dock stor inför rapporten.

”Anpassningen till det försämrade konjunkturläget har nu högsta prioritet. Vi ser ingen snar återhämtning i Nordamerika, och den sjunkande orderingången i Europa föranleder beredskap till nya åtgärder”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson i en kommentar. Volvo Global Trucks, som består av Volvo Lastvagnar, Renault VI och Mack, rapporterar ett rörelseresultat på 150 Mkr. Den nordamerikanska marknaden fortsätter att vara ett problem för Volvo och leveranserna minskade med över 40 procent i det första kvartalet. Ett oroande tecken är att orderingången i Europa minskade med 10 procent under det första kvartalet.

Volvo har för närvarande en prognos om att den europeiska marknaden kommer att krympa med just 10 procent i år jämfört med förra året.

För att få ordning på den nya strukturen i Volvos lastbilsverksamhet efter förvärvet av Renault VI och Mack har Volvo tagit kostnader på drygt 1,3 miljarder kronor i kvartalet.

Av den kostnaden är cirka 500 Mkr resultatet av personalneddragningar på 1 400 personer. Totalt räknar Volvo med att omstruktureringen kommer att kosta drygt 4 miljarder fram till år 2003.

Volvo står dock fast vid sina tidigare prognoser om de besparingar som kommer att bli resultatet av samgåendet med Renault VI och Mack. Vid utgången av 2002 räknar bolaget med att besparingarna uppgår till 3,5 miljarder om året och på sikt kommer ytterligare 3 miljarder att kunna sparas årligen.

”Konjunkturläget är för närvarande besvärligt, men på längre sikt ser vi mycket positivt på möjligheterna att öka lönsamheten”, säger Leif Johansson.

Volvo Global Trucks har satt igång ett omfattande åtgärdsprogram i Nordamerika för att komma till rätta med problemen på marknaden.

Fokus ligger på priserna samt att få ned lager och bättre anpassa dessa till efterfrågenivån. En arbetsgrupp har tillsatts som tittar på möjligheten att snabbt få fram synergier mellan de olika lastbilsbolagen inom Global Trucks.

Bland de övriga affärsområdena rapportera Volvo Penta och Volvo Aero starka resultat för kvartalet medan Bussar och Anläggningsmaskiner känner av den svaga marknaden i På Stockholmsbörsen reagerade Volvos aktie på rapporten med att backa 2 kronor till 171 i den tidiga handeln.

(Per Ericson/Ekonomi24)