WM-data överraskar med 135 miljoner kronor i vinst

”År 2001 blir ett mer normalt år än föregående”

MIN EKONOMI

WM-data gör som TietoEnator och överraskar analytikerna med ett betydligt bättre resultat och omsättning än väntat.

WM-data gör bedömningen att 2001 kommer att bli ”ett betydligt mer normalt år än det föregående”.

Lönsamheten förbättrades inom samtliga verksamhetsområden. Resultat före skatt blev 135 miljoner kronor.

Analytikerna hade enligt SME:s sammanställning räknat med 116 Mkr i genomsnitt. Största vinstökningen i absoluta tal stod konsultrörelsen för. I fjol gjorde konsultrörelsen en förlust på 6 Mkr första kvartalet. I år gick verksamheten med 101 Mkr plus.

Även omsättningen på 3,6 miljarder kronor (3 miljarder kronor i fjol) var bättre än de 3,3 miljarder kronor analytikerna hade förutspått. Tillväxten är så gott som uteslutande organisk skriver bolaget i rapporten. Alla delar av WM-data ökade sin omsättning. Allra mest steg hårdvaruförsäljningen. Bolaget som numera heter Atea ökade omsättningen med 40 procent jämfört med i fjol.

WM-data upprepade att den nuvarande marknadsutvecklingen kan sänka den tidigare prognosen om 10 procent tillväxt för hela branschen något. WM-data vill dock växa snabbare än marknaden och bedömer att förutsättningarna att göra så är goda. 

Mikael Vilenius ([email protected])