Framfabs förlust nära två miljarder

Aktien rasar, styrelsen går, 650 får sparken

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Framfab redovisar en förlust på 1929 miljoner kronor under första kvartalet.

För att överleva genomförs nu ett hårt besparingsprogram. 650 personer mister jobben. Hela styrelsen avgår.

Framfab lämnade på fredagen sin sämsta kvartalsrapport någonsin. Bolaget befinner sig i akut kris och ledningen talar för första gången om att ”likviditetssituationen i bolaget är ansträngd”. Det problematiska läget i bolaget tvingar fram ett tredje åtgärdsprogram.

Omsättningen under första kvartalet blev 264 Mkr. Rörelseresultatet blev en förlust på 276 MKr. Till detta läggs en lång rad förluster för nedskrivningar av goodwill, reaförluster och kostnader för åtgärdsprogram. Förlusten före skatt är hela 1 929 Mkr.

Kassaläget är mycket ansträngt. 115 Mkr i kontanter och kundfordringar på 192 Mkr räcker inte långt då de kortfristiga skulderna är hela 582 Mkr.

VD Johan Wall sitter kvar på sin post men får en helt ny styrelse. Kvar sedan tidigare blir Sven Skarendahl som föreslås till ny ordförande. Kaj Green VD på EDS Norden och Robert Gogel, vice ordförande i Antfactory, tar de övriga posterna i styrelsen.

Därmed kastar Johan Wall slutligen helt ut Jonas Birgersson från Framfab. Jonas Birgersson lämnar styrelsen tillsammans med sin vapendragare Ken Ceder, båda två veteraner inom Framfab.

Den nya styrelsen börjar direkt att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram som ska vara helt genomfört den 1 oktober. För att bolaget ska överleva krävs också ett kapitaltillskott under innevarande kvartal. Styrelsen söker investerare som kan skjuta till 300 Mkr men inga namn är klara.

Som ett första led i åtgärdsprogrammet fryser Framfab verksamheten i Framfab Labs. Företaget har misslyckats att hitta de externa investerare som krävs och VD Jonas Birgersson kan bli tvungen att avveckla hela verksamheten. Det samma gäller innehavet i Bredbandsbolaget och Orange-konsortiet om ingen intresserade köpare går att hitta.

Personalen ska minskas ytterligare. Styrelsen ska genomföra en tredje neskärningsrunda på bara sex månader. Fram till 1 oktober ska 650 anställda bort från koncernen, genom utförsäljningar eller uppsägningar.

Kvar blir 900 anställda som samlas i sex länder. Dessa är Sverige, Danmark, Frankrike, Holland, Tyskland och Storbritannien. Därmed backar Framfab ut från totalt sex länder där bolaget har kontor sedan tidigare. Beslut om verksamheten i Italien har ännu inte fattats.

Framfabs aktie dök efter rapporten och beskedet om det nya åtgärdsprogrammet. Aktien handlades ner 22 procent till bottennoteringen 2,77 kronor.

Per Agerman ([email protected])