Framfab-aktier ska säljas för 1 krona styck

Två nyemssioner ska rädda krisdrabbade IT-bolaget

MIN EKONOMI

Framfabs styrelse beslutade i går om att genomföra två nyemissioner.

Tecknas de fullt ut innebär det ett kapitaltillskott för bolaget om 325 miljoner kronor. Den ena emissionen riktas till strategiska och institutionella investerare, och den andra till bolagets nuvarande aktieägare. Teckningskursen blir en krona per aktie.

Framfab lämnade på fredagen sin sämsta kvartalsrapport någonsin. Bolaget befinner sig i akut kris och ledningen talade för första gången om att ”likviditetssituationen i bolaget är ansträngd” och sade att risken för konkurs var överhängande om man inte fick in nya pengar från investerare.

Av den anledningen hade Framfab styrelsemöte i går och beslutade om den nya räddningsplanen. I den riktade emissionen emitteras de nya aktierna till en teckningskurs om 1 krona per aktie. Vid full teckning ger nyemissionen 175 Mkr genom nytecknig av 175 miljoner nya aktier.

Också i nyemissionen som vänder sig till nuvarande ägare är teckningskursen 1 krona. Den aktieägare som äger en aktie i Framfab har därmed rätt att teckna en ny aktie. Tecknas emissionen fullt ut innebär det ett kapitaltillskott på ytterligare 150 Mkr, alltså totalt 325 Mkr.

Emissionsbeslutet innebär i praktiken att den andra emissionen endast kommer att genomföras under förutsättning att den riktade emissionen om 175 Mkr tecknas fullt ut av strategiska och institutionella investerare senast den 27 maj.

Läs mer på Ekonomi24.se

Isaac Pinéus ([email protected])