”Riskkapitalkrisen gynnar kvinnorna”

Endast två procent av riskkapitalet går till kvinnliga projekt

MIN EKONOMI

De senaste månadernas härdsmälta i riskkapitalbranschen kan bli en möjlighet för landets kvinnliga entreprenörer.

- Krisen i riskkapitalbranschen kommer att gynna kvinnor, säger Katarina Palmstierna, en av de medverkande kvinnorna på riskkapitalkonferensen She Venture.

- Efter haussen och drömmen om de stora pengarna sker nu en återgång till basic. Det är dags för ett nytt entreprenörskap som bygger på långsiktighet och ett-steg-i-sänder-mentalitet – allt sånt som kvinnor av tradition är bra på, säger Katarina Palmstierna, fram tills helt nyligen riskkapitalist som nu sadlar om till entreprenör själv.

Katarina Palmstierna är utbildad ekonom och var under 1980-talet med om att bygga upp medicinteknikbolaget Elekta, där hon bland annat satt som vice VD under Larry Leksell.

Söker kapital till verksamheten

De senaste tio åren har hon startat upp olika typer av utvecklingsverksamheter inom Teliakoncernen, senast som chef för Telias incubator-verksamhet ”Venturelab” inom Telia Business Innovation. I samband med att företaget trillade mellan stolarna i Telias nya organisation, och inte längre ansågs vara kärnverksamhet för telejätten, tog Telia Research och hon själv sig an ett av bolagen i den ena portföljen – Interactive Inspirations – och är nu ute och söker kapital till verksamheten.

Affärsidén bygger på blåtandsteknik och hittills är två produkter planerade, varav den ena riktar sig till upplevelseindustrin.

- Vi fick igång modellerna i förrgår och kan faktiskt redan nu visa upp att tekniken fungerar. Går allt enligt planerna hoppas vi kunna leverera och få ut produkterna i slutet av det här året. Hur lång tid det sedan tar innan man når ett kommersiellt genombrott får tiden utvisa, säger Katarina Palmstierna.

Telia har redan lagt in ett antal miljoner kronor i bolaget och kommer att stå som delägare, liksom Interaktiva Institutet som är ett forskningscentrum stöttat av bland andra Telia och Ericsson.

- I en första runda, som ska säkra lanseringen och expansionen i Norden och förhoppningsvis ta oss fram till lönsamhet, behöver vi nu cirka 13,5 Mkr från en extern finansiär som även kommer att bli majoritetsägare i företaget. De pengarna ska täcka lansering och etablering i Norden, när det blir dags för nästa steg i internationaliseringen får vi helt enkelt se. Vi tar ett steg i taget, men räknar med att kunna växa bolaget ganska snabbt när vi väl är på banan.

Visa upp kvinnliga projekt

I de initiala kalkylerna är tillväxttakten beräknad så att bolaget under sitt tredje levnadsår ska nå en omsättning på 100 Mkr och sysselsätta cirka 30 personer.

Den första finansieringsrundan sker i samband med seminariet She Venture, det första finansieringsforumet för kvinnliga entreprenörer i Europa, som hålls under två dagar på Berns i Stockholm.

Tanken är både att visa upp kvinnliga projekt på jakt efter kapital som att diskutera varför det är så få kvinnor som får riskkapital i Sverige.

Seminariet tar nämligen sitt avstamp i en rapport som än en gång slår fast att kvinnor som får riskkapital är lika sällsynta som kvinnorna på framträdande positioner i det övriga näringslivet.

Undersökningen, som är framtagen av Svenskt Näringsliv och nätverket Shenet, baseras på ett 50-tal företag anslutna till Svenska Riskkapitalföreningen, visar att av de drygt 6 miljarder kronor som företagen investerat under år 2000 gick endast 123 Mkr, motsvarandes två procent, till företag med kvinnliga entreprenörer.

Fördelat på antalet investeringstillfällen ser siffran något bättre ut. Av de totalt 449 investeringsbeslut som togs av bolagen under 2000 gjordes 18 investeringar i företag med kvinnliga grundare, vilket motsvarar 4 procent av det totala antalet.

Att siffran fortfarande är anmärkningsvärt låg går dock inte enbart att skylla på den manliga dominansen i riskkapitalbranschen, eller det faktum att män helst delar ut pengar till andra män, utan har sin förklaring i att ytterst få kvinnor söker riskkapital. I rapporten ingår även en granskning av de affärsplaner som inkommit till 10 av våra mest kända riskkapitalbolag under mars månad. Av de totalt 375 ansökningar om riskkapital som kommit in kom nio stycken från kvinnliga entreprenörer och 366 från manliga.

- En stor del av förklaringen ligger i att vi inte har några kvinnliga entreprenörsförebilder, säger Marie Eriksson, VD för arrangören Shenet.

- Den svenska industrin kryllar av företagarikoner som Ingvar Kamprad och Rausing - men när får vi den första kvinnan?

Lotta Edling ([email protected])