Affären mellan Eniro och Seat alltmer osäkert

Italienska köparen rasar på börsen

MIN EKONOMI

Eniros VD Lars Gullstrand var försiktig när han idag uttalade sig om italienska SEAT:s bud på företaget. SEAT vill betala med nyemitterade aktier, men bolagets aktiekurs har rasat med 82 procent det senaste året och 17 procent sedan budet lades för 14 dagar sedan.

Om SEAT:s aktier är en tillräckligt stabil valuta att köpa Eniro för ”är en av de saker som aktieägarna måste ta ställning till”, sa VD Lars Gullstrand på telefonkonferensen.

Vidare sa han, som gardering, att "företagets strategi ligger fast oavsett hur det går med budet".

Det italienska SEAT Pagine Gialle har gjort en typisk dotcom:are det senaste året. Först upp som en sol och sedan ned som en pannkaka. Toppkursen noterades den 28 februari förra året. Sedan har kursen rasat tillbaka med 82 procent till dagens nivå.

Budpremien minskat

Och aktiekursen fortsätter ned. Sedan SEAT:s bud blev offentligt har budpremien minskat, då aktie rasat med 17 procent sedan budet lades.

Erbjudandet motsvarade en premie på cirka 36 procent beräknat på stängningskurs handelsdagen före budet lades. SEAT erbjuder aktieägarna i Eniro 12,25 nyemitterade SEAT-aktier för varje Eniro-aktie.

Lars Gullstrand upprepade att han ser det som intressant att leda den eventuellt sammanslagna koncernen och att budet är ett kvitto på att Eniro utvecklats väl.

Men han underströk också, att Eniros strategi ligger fast, oavsett hur det går med budet.

I andra halvan av maj kommer ett prospekt till ägarna som får tre veckor på sig att ta ställning till SEAT:s bud.

Läs mer på Ekonomi24.se

Mats Paulsen ([email protected])