”BNP växer med 2,3 procent i år”

Nordea tror på återhämtning

MIN EKONOMI

STOCKHOLM (TT)

Nordeas ekonomer tror fortsatt att den amerikanska ekonomin återhämtar sig under andra halvåret. Företagen har varit snabba med att anpassa sig till den svagare efterfrågan, vilket tillsammans med centralbankens räntesänkningar talar för bättre tider.

DET ORDNAR SIG: Nordeas ekonom Olle Djerf är inte alltför orolig.Nordeas ekonomer, med chefen Olle Djerf i spetsen, talar i sin senaste konjunkturprognos om en "traditionell konjunktursvacka" som följer "lagbundenheterna i makroekonomin".

På företagsnivå har USA drabbats hårdast av svackan, med stigande lager och försvagade resultat, men de amerikanska företagen har också varit snabba med att anpassa sig till situationen. Efter dessa åtgärder börjar företagens produktion åter igen att närma sig efterfrågan, och samtidigt har den amerikanska centralbanken gjort sitt till genom att aggressivt sänka styrräntan.

"Allt detta är förenligt med att den ekonomiska tillväxten i USA kan börja återhämta sig under årets sista sex månader. Vår syn är också att en sådan är den mest sannolika", skriver Nordea i konkunkturprognosen.

Investeringarna styr

- De största riskerna för en mer långvarigt svag utveckling är att investeringarna skjuts upp långt in i nästa år och att den försvagade sysselsättningssituationen får större effekter på konsumenternas förtroende än vad vi antagit.

Nordea tror att USAs BNP-tillväxt i år blir 1,7 procent och nästa år 3 procent. Styrräntan väntas om ett halvår ha sänkts till 4 procent från dagens 4,5 procent, för att om ett år vara tillbaka på 4,5 procent.

Den kraftigt exportberoende svenska ekonomin har tack vare en stark hemmamarknad lyckats hålla flaggan högt, och som en följd av en stadigt stigande reell köpkraft väntas hushållens konsumtionsvilja bestå.

Nordea förväntar sig en svensk BNP-tillväxt på 2,3 procent i år och 3,2 procent nästa år. Riksbanken väntas om ett halvår ha sänkt styrräntan till 3,75 procent, för att om ett år vara tillbaka på dagens nivå om 4 procent.

Ekonomi24.se

ARTIKELN HANDLAR OM