Ericsson och Sverige rasar – tillsammans

Krisen i telekomjätten krymper din semesterkassa

MIN EKONOMI

Sverige sjunker med Ericsson.

Till och med din semesterkassa påverkas av landets största och viktigaste företag.

Det är lite läskigt.

Foto: JOACHIM LUNDGREN
Hellströms och Ramqvists beslut påverkar hela Sverige.

Nordbankens ekonomer har ett specialintresse som fler borde ha. De studerar Ericsson, landets dominerande företag.

Enligt deras nya konjunkturpro-gnos, som presenterades i går, sjunker Sverige med Ericsson. När det går dåligt för det största och viktigaste företaget påverkas hela landet.

Ansvaret vilar alltså tungt på ledarduon Lars Ramqvist och Kurt Hellström. I år har kursen på kronan och kursen på Ericssons B-aktier följt varandra hand i hand. När den ena dalat har den andra följt efter.

Bidrar till kronans fall

Kronan. Sedan årsskiftet har kronan tappat 75 öre i värde, från 9:54 till 10:28, jämfört med dollarn.

En fjärdedel av tappet, 19 öre, räknar Nordbanksekonomerna beror på Ericsson. Utländska ägare har sålt Ericssonaktier för omkring 30 miljarder kronor. Vinsterna har de tagit med sig hem vilket bidragit starkt till kronfallet.

Tillväxten. Tidigare kom omkring en halv procentenhet av BNP-tillväxten från framgångarna för de svenska telekombolagen. Om BNP ökade med 3,5 procent kunde man alltså tacka Ericsson och deras partner och konkurrenter för en sjundedel.

Nu tror man att samma företag under de närmaste åren kommer att bidra med högst 0,2 procentenheter.

Sysselsättningen. Ingen tror på allvar att sysselsättningen kommer att minska under de närmaste åren. Men den kommer inte att öka lika snabbt som man tidigare trodde.

En del av förklaringen är Ericssons varsel. Inklusive konsulter kommer drygt 27 000 personer att lämna företaget i år. Av dem jobbar 14 000 i Sverige. Det betyder att antalet anställda i Sverige kommer att vara nere på 1994 års nivå.

Ericsson blir allt mindre svenskt. För fem år sedan jobbade hälften av koncernens anställda i Sverige, nu 40 procent. Alliansen med Sony gör att även forskningsjobb väntas flytta från Sverige.

Drabbar hela samhället

Psykologin. Ericsson är Sveriges största och mest dominerande företag. När kursen på aktierna dyker, när företaget varslar och drar ner så påverkas det ekonomiska humöret i Sverige. Det är illa eftersom den privata konsumtionen och företagens vilja till investeringar är bland de främsta motorerna i ekonomin.

Tidigare var Volvo det viktigaste svenska företaget. Men oavsett vad det heter är det inte bra när ett helt land blir så beroende av ett enda storföretag. Då får nergången i en enda bransch effekter på ett helt samhälle.

Det är precis det som händer nu. Och det är lite läskigt.

Lena Mellin