Hedgefonder missade kursuppgången

Togs på sängen av Greenspans räntesänkning

MIN EKONOMI

Många hedgefonder har tjänat stora pengar i det senaste årets börsras.

Men när kurserna vände upp i april togs de på sängen.

I USA hängde hedgefonderna inte med och i Sverige föll Brummer & Partners Zenit 4 procent i april, samtidigt som Stockhomsbörsens avkastningsindex steg 12 procent.

Även IT-fonden Manticore, där Brummer & Partners är delägare, backade 1,5 procent. Samtidigt klättrade fondens jämförelseindex Merrill Technology 22 procent.

När börserna föll under början av året utklassade många hedgefonder index, eftersom de var positionerade för en nedgång.

Brummer & Partners Zenit, som är Sveriges största hedgefond, steg exempelvis under första kvartalet med 11 procent, samtidigt som Morgan Stanleys världsindex föll 10 procent och SIX avkastningsindex föll 18 procent. Orsaken är att fonden satsat på en nedgång och legat kort i bland annat IT- tele- och finansaktier, samtidigt som en stor del av pengarna hölls i kontanter.

Brummer & Partners tycks ha räknat med att IT-aktierna skulle fortsätta falla även under april. Men den 18 april kom den amerikanska centralbankschefen Alan Greenspan med ännu en överraskande räntesänkning med en halv procentenhet. Åtgärden satte fart på börserna i allmänhet och IT-aktierna i synnerhet.

Inte ensamma att tappa

Under april steg Nasdaq med 13 procent och Morgan Stanleys världsindex MSCI med knappt 7 procent. I Stockholm steg SIX avkastningsindex 12 procent.

Zenit backade 4,3 procent, och IT-fonden Manticore där Brummer & Partner är delägare, föll 1,5 procent. Jämförelseindexet Merrill Lynch Technology steg samtidigt hela 22 procent.

Hittills i år har dock Zenit stigit 6 procent samtidigt som SIX-index fallit 8 procent.

Men Brummer var inte ensamma om att missbedöma utvecklingen i april. I USA har flera av de stora hedgefonderna gjort samma sak, skriver New York Times.

Den kända IT-fonden Pequot föll 5,9 procent i april, men står på plus 5 procent i år. Bowmans teknologifond föll 6 procent och fick chefen Lawrence Bowman att skriva ett brev till sina investerare där han förklarade att "marknadens schizofreni inte väntas avta."

Den genomsnittliga hedgefonden steg 1,6 procent i april samtidigt som S&P 500 gick upp 7,6 procent, enligt NY Times.

"När Fed gör ett sånt nummer och marknaden reagerar som den gör, så får de som tjänat penngar på nedgången ge tillbaka lite", säger Greg Newton, chef på MAR/hedge, som följer amerikanska hedgefonder.

I Sverige var ett undantag Intrinsic som förvaltas av Sector Management som gick upp med 22,5 procent. Fonden har valt att ligga kvar med långa placeringar i IT-bolag vilket tidigare kostat fonden stora pengar.

När det gäller Zenit tycks fonden nu vara positionerad för en uppgång, enligt fondens månadsrapport per den 30 april var nettot mellan långa och korta placeringar nu plus 8,7 procent. I sektorna teleoperatörer och IT-hårdvara är dock fonden fortfarande inställd på nedgång. Fondförmögenheten var i slutet av månaden 11,5 miljarder kronor.

Andreas Cervenka ([email protected])