Fondbetyg dåliga placeringsråd

Expertråden säger ingenting om framtiden

MIN EKONOMI

Fondbetygen är inget att lita på.

Av de fonder som fick högsta betyg av experterna för tre år sedan har bara en tredjedel kvar sin höga "rating".

Enligt undersökningen, som har gjorts av Dagens Nyheter, ger fondbetygen ingen fingervisning om hur en fond kommer att utvecklas. Istället är de snarast en beskrivning av hur fonden eller en viss marknad gått historiskt. Som råd för placeringar duger de knappast.

Bara var tredje fond av de 16 som fick högsta betyg av tidningen Sparöversikt 1998 har idag, tre år senare, kvar samma höga betyg.

Då rankades Japan- och tillväxtmarknadsfonder högt. Idag finns inga sådana fonder bland dem som rosas med högsta betyg.

Mats Wester, chefredaktör för Sparöversikt, säger till DN att fondbetygen inte har någon bäring tre år framåt i tiden eftersom alltför mycket hinner ändras under så lång tid.

Fondbetyg - eller "rating" - är med andra ord inget att luta sig mot när man ska placera pengar långsiktigt. Samtidigt är fondspararnade ofta ett långsiktigt sparande.

Som illustrerande exempel nämner DN Roburs Contura-fond. I höstens PPM-val var det många som valde den eftersom den visade en stor värdestegring under de senaste åren. Sedan dess har Contura dock haft stora problem och tappat kraftigt i värde.

Aftonbladet.se