Telenor i fusionssamtal med Teledanmark

Affären sätter press på Telia

MIN EKONOMI

Norska Telenor befinner sig i fusionssamtal med danska Teledanmark.

Om affären går i lås är det ett bakslag för Telia som pekat ut det danska telebolaget som en naturlig partner.

Det är Financial Times som uppger att de nordiska telejättarna sitter i samtal om ett samgående. Uppgifterna kommer ett och ett halvt år efter att Telia och Telenors senaste fusionsförsök stöp på oenigheter mellan svenskar och norrmän.

Affären, som värderas till närmare 150 miljarder kronor, skulle vara det första samgåendet mellan två tidigare statsägda telebolag i Europa.

Det skulle sätta press på Telia som tydligt markerat att man siktar på förvärv i Norden och flera gånger pekat ut Teledanmark som en naturlig partner. Bolagen har enligt samstämmiga uppgifter samtalat vid flera tillfällen.

Men en fusion mellan Telenor och Teledanmark betyder inte att tåget gått helt för Telia. Bedömare spår att Telenor skulle tvingas sälja sin 53,5-procentiga andel i danska mobiloperatören Sonofon vilket skulle öppna för Telia.

Rykten pekar också ut Finland och operatören Radiolinja som det hetaste spåret för Telia just nu.

För Telenor skulle en fusion med Telenor heller inte lösa bolagets stora problem, bristen på närvaro i Sverige. Norrmännen måste också lösa situationen kring operatören Telenordia som är samägt med British Telecom.

Teledanmarks huvudägare SBC med 42 procent sägs vara villiga att sälja sina aktier. Norska staten äger efter introduktionen tidigare i år knappt 80 procent i Telenor. Det stora norska statliga ägandet pekas ut som ett potentiell hinder för en affär.

Vare sig Telenor eller Teledanmark ville kommentera uppgifterna enligt Financial Times.

Andreas Cervenka ([email protected])