Spararna ratar aktier och fonder

Börsfallet har kostat svenskarna 400 miljarder kronor

MIN EKONOMI

STOCKHOLM (TT)

Svenskarna sparar allt mer.

Framför allt gäller det sparande i liv- och kapitalförsäkringar.

Intresset för aktier och fonder är däremot fortsatt svagt.

Det framgår av Finansinspektionens Sparbarometer.

Den kraftiga börsnedgången under det första kvartalet i år innebar att hushållens sparande i aktier och aktiefonder föll kraftigt.

Däremot steg sparandet i liv- och kapitalförsäkringar samt traditionellt banksparande.

Det innebär att det skett en kraftig omsvängning i hushållens sparande, konstaterar Finansinspektionen (FI) i sin senaste Sparbarometer.

Medan hushållen lånade mer än de sparade andra halvåret i fjol, ökade de sitt sparande under första kvartalet 2001.

Nettosparandet uppgick till 22,5 miljarder kronor under första kvartalet i år.

Tryggare placeringar

Sparandet i pensions- och kapitalförsäkringar steg från 26 procent första kvartalet förra året till 34 procent under första kvartalet i år.

Däremot föll fondsparandet från 22 procent förra året till 19 procent i år. Andelen direktägda aktier backade från 26 procent förra året till 18 procent i år.

Det är den mycket svaga börsutvecklingen som är huvudförklaringen till omsvängningen till tryggare förmögenhetsplaceringar.

- Man kan säga att sparandet nu återgått till ett mer normalt läge, säger Per-Arne Ström, enhetschef på Finansinspektionen.

Börsfall kostade 400 miljarder

Sparbarometern visar också att den negativa börsutvecklingen under perioden mars 2000 till mars 2001 har tärt kraftigt på hushållens förmögenheter. Den finansiella nettoförmögenheten har under perioden minskat med 400 miljarder kronor, eller 24 procent.

Hushållens innehav av småhus och bostadsrätter har dock samtidigt ökat i värde.

- Även om hushållens skulder fortsätter att öka är det bra balans mellan sparande och skulder, säger Per-Arne Ström.

Enligt FI:s prognoser ökar hushållens disponibla inkomster mycket kraftigt under 2001, vilket skapar positiva förutsättningar för såväl sparande som konsumtion.

Men hur detta kommer att påverka hushållens konsumtion, som är viktig för konjunkturutvecklingen, är FI mer osäker på.

CG Ström/TT