Teledanmark och Telenor gör slut

Ingen fusion mellan nordiska telebolagen

MIN EKONOMI

Diskussionerna om en fusion mellan norska Telenor och Teledanmark har avbrutits.

Orsaken är att Teledanmark och SBC Communications, som är störste ägare i Teledanmark, är oeniga om bolagets framtid.

Det skriver Financial Times.

De fusionssamtal som i onsdags bekräftades mellan Telenor och SBC Communications har nu avbrutits. Troligaste orsaken, skriver Financial Times, är att Teledanmark och dess ägare SBC Communications inte lyckats enas om planerna för bolagets framtid. SBC sägs vara intresserat av att behålla en ägarandel i ett fusionerat Telenor/TDC.

Fortfarande uppges SBC vara intresserat av att eventuellt sälja sin andel i TDC och att samtal kan komma att inledas med en potentiell köpare. Varken Telenor eller TDC vill dock kommentera uppgifterna.

Motlut för Tormod

Om diskussionerna med Telenor inte återupptas innebär det att dess VD Tormod Hermansen ytterligare en gång misslyckas med att sy ihop en fusion med en nordisk spelare, senast var det fusionsplanerna med Telia som sprack.

En fusion mellan Telenor och Teledanmark en väckte snabbt tveksamhet när ryktena kom på tal. Såväl medier, marknadsbedömare och analytiker sade sig tvivla på affärens logik och på hur det rent praktiskt skulle gå att slå ihop ett delvis statligt företag (Telenor) med ett privatägt (Teledanmark).

Dessutom skulle en fusion innebära att Telenor skulle fått sälja sin andel, 53,5 procent, i danska mobiloperatören Sonofon. Istället rekommenderar nu analytiker som Financial Times refererar till att Telenor köper resterande delen av Sonofon alternativt vänder blickarna mot att skaffa sig en närvaro i Sverige.

Tidningen skriver också att Telia är en bättre partner för Teledanmark än Telenor eftersom Telia har en större närvaro i Sverige och Norge. Ett samgående mellan Telia och Teledanmark har redan tidigare pekats ut som en god affär och Teledanmark kan nu återigen bli en möjlig förvärvskandidat för Telia.

Lotta Edling ([email protected])