Bankjättarna tappar kunder till uppstickare

Föreningssparbanken kontrar med höjd sparränta

MIN EKONOMI

De stora traditionella bankerna tappar kunder till uppstickarbankerna.

Orsaken är de dåliga villkoren hos storbankerna.

Men nu kontrar Föreningssparbanken och fördubblar sparräntan.

Enligt statistik från Riksbanken tappar storbankerna kunder till nya småbanker. Det skriver Dagens Nyheter i dag.

Uppstickaren Skandiabanken har under det senaste året ökat sin marknadsandel från 2,6 procent till 3,14 procent - det vill säga nästan 25 procent.

Mönstret är detsamma för flera andra småbanker. Matteus Bank (JP Bank) ökade sin marknadsandel med 36 procent, Länsförsäkringar Bank med 22 procent, HSB Bank 12 procent och Ikanobanken 10 procent.

Samtidigt förlorar de stora bankerna. SEB har tappat 3 procent, Nordbanken 2 procent och Föreningssparbanken 2 procent.

Orsaken är det låga - eller ibland obefintliga - räntorna på sparkonton. De nya småbankerna har lockat sparare med låga avgifter och med sparräntor på över tre procent.

Men nu kontrar Föreningssparbanken och höjer räntan på sitt privatkonto. Tidigare var räntan på privatkontot 1,75 procent om sparkapitalet översteg 15 000, annars 0,25 procent.

Den nya räntan på 3,5 procent är därmed en fördubbling - och ligger dessutom högre än både Skandiabankens och Ikanobankens 3,4 procent.

Föreningssparbanken förnekar dock att räntehöjningen tillkommit för att möta konkurrensen.

- Vi har inte märkt att kunder överger oss, säger Ingrid Persson, vice vd på Föreningssparbanken till Dagens Nyheter.

Hon menar att den nya höga räntan är en uppmuntran till kunderna.

- Nu ger vi dem betalt för deras insats, säger Ingrid

Persson.

Aftonbladet.se