Ericsson gör sig av med externa konsulter

Nya interkonsulten Epac tar över

MIN EKONOMI

Ericsson ska göra sig av med konsulter från bland annat Tietoenator, IBM och Accenture.

Istället är det Epac, Ericssons nya interna IT-konsult, som ska bli huvudleverantör till telekomjätten.

- Tanken är att vi ska ersätta de konsultuppdrag som tidigare köpts från externa konsultbolag som Tietoenator och IBM, säger Jens Knobe, VD på Ericsson Process and Application Consulting, Epac, till tidningen Computer Sweden.

Enligt honom är målet att Epac ska vara Ericssons ledande konsultbolag. Uppdrag som tidigare legat hos exempelvis Tietoenator, WM-Data och Accenture är på väg över till Epac.

Epac har funnits sedan årsskiftet och är ett resultat av en sammanslagning av flera interna konsultbolag.

Flera av de stora konsulterna som WM-Data och Tietoenator är dock helt ovetande om Epac.

Enligt Computer Sweden har Ericssons ledning beslutat att koncernen i första hand ska vända sig till Epac vid inköp av externa tjänster.

I fredags meddelade Ericsson att 4 000 konsulter i Sverige ska bort, samtidigt som 4 000 anställda får gå.

Nedskärningarna är ett led i Ericssons besparingsprogram som ska spara 20 miljarder om året.

Totalt har Ericsson som målsättning att halvera antalet konsulter globalt från dagens 15 000.

Ekonomi24.se