Nu dumpas priset på mobiltelefoner

GEAB:s vd: ”Operatörerna är desperata”

MIN EKONOMI

Från och med idag går det att köpa tre Ericsson-telefoner för en krona.

Det visar på en desperation på marknaden för att hålla volymerna på antal sålda telefoner uppe.

- Mobiltelefonoperatörerna borde istället halvera sina tariffer för att wap och mobilt internet ska ta fart i Sverige.

Den salvan levererar GEABs vd Anders Maazon.

Anders Maazon tror att totalmarknaden för mobiltelefoner som säljs via återförsäljare stannar på en nolltillväxt i år.

Utspelet går stick i stäv med mobiltelefon-branschen som håller fast vid sin prognos på en ökning med 400 000 telefoner till totalt 2,8 miljoner på helåret.

Anders Maazon får medhåll om att tarifferna måste ned av Sara Kullgren, chef för Nokia Mobile Phones i Skandinavien.

En prissänkning skulle bryta dödläget på mobiltelefonmarknaden, enligt GEAB.

- Det finns en avvaktan på marknaden. För att det ska släppa måste det till prissänkningar och tydliga samtalstariffer, säger Maazon.

"Operatörerna för fega"

- En halvering av tariffer krävs för att få fart på wap och mobil data. Det handlar om att ge användarna en tydlig signal. Dagens IT har räknat ut att det kostar 80 kronor att läsa Aftonbladet med Europolitans tariffer för GPRS.

- Tyvärr tror jag att operatörerna är för fega för att sänka priserna så radikalt för att etablera ett utbrett användande.

Väntläget på marknaden gör att det inte säljs telefoner i den utsträckning branschen räknat med.

- Jag tror det ligger stora lager på många håll. Telefoner som levererats i Sverige har skeppats vidare i Europa och säljs där istället. I återförsäljarledet i Sverige kommer det inte att säljas fler telefoner än förra året. Möjligen blir det en svag tillväxt, säger Maazon.

- Det finns en desperation på marknaden. Onoff erbjuder tre telefoner för en krona för att en person ska teckna ett 24 månaders abonnemang. Det är inte en sund marknad, säger Maazon.

Onoff erbjuder från och med idag tre Ericsson 2618 för en krona mot att en person tecknar ett 24 månaders abonnemang hos Telia, något som torde vara världsklass i subventionering.

Organisationen Mobiltelebranschen har också känt den dystrare stämningen på marknaden.

Försäljningen rasade i april

- Just av den anledningen hade vi nyligen ett avstämningsmöte med våra medlemmar. Vi valde att inte ändra på prognosen före sommaren och så ska vi träffas igen efter sommaren, säger Bengt Ernstsson på Mobiltelebranschen.

- Vi får olika signaler från olika företag. Men utleveranserna från mobilleverantörerna fortsätter att öka, säger Ernstsson.

- Det är mycket psykologi i det här. Jag tycker att det är för tidigt att måla fan på väggen. Vi har ännu inte haft någon minusmånad.

Operatörernas första kvartal blev det svagaste på många år. Abonnenttillväxten stannade på 140 000 abonnenter. Sammantaget finns det många signaler på en vikande mobiltelefonmarknad. I april backade till exempel den finska marknaden med 28 procent jämfört med i fjol.

Vidare har i stort sett samtliga mobiltelefontillverkare skrivit ned sina prognoser för världsmarknaden.

Mats Paulsen ([email protected])