Minskad svensk export i april

Handelsnettot sjönk till 7,5 miljarder kronor

MIN EKONOMI

STOCKHOLM (TT)

Minskad export gav ett lägre handelsnetto i april, konstaterar Statistiska centralbyrån (SCB).

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 7,5 miljarder kronor för april, jämfört med 10,8 miljarder kronor för mars. För februari var motsvarande värde 9,1 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav under april ett överskott på 7,0 miljarder kronor, enligt preliminära beräkningar. Penningmarknadens förväntningar låg högre med ett medianvärde på 9,0 miljarder kronor, enligt SCB.

Värdet på varuexporten under april uppgick till 61,5 miljarder kronor, medan värdet av importen var 54,5 miljarder kronor. Exporten har därmed minskat med två procent i värde, medan importen har ökat med sex procent jämfört med april i fjol.

TT