Nokia och Ericsson samsas om 3G-order på 20 miljarder

Ericsson klarade inte finansieringen själv

MIN EKONOMI

Mobilcom har tecknat ett slutgiltigt avtal med Ericsson och Nokia om finansiering av UMTS-kontrakt till ett värde av totalt 2,2 miljarder euro, närmare 20 miljarder kronor.

Ericsson hade tidigare fått ordern själv men tvingas dela den med Nokia som erbjöd generös finansiering.

De tre parterna har kommit överens om att inte delge ytterligare detaljer kring avtalet.

Det var i september ifjol som Ericsson offentliggjorde en order från Mobilcom värd 13 miljarder. Men för ett par månader sedan kom det fram att Nokia förhandlat sig in och tagit en del av ordern.

Ericssons VD Kurt Hellström har senare sagt att det var alltför hårda finansieringskrav från Mobilcom som gjorde att Ericsson släppte in Nokia.

För Mobilcom innebär avtalet att bolaget räknar med att ha sitt UMTS-nät i drift som planerat i mitten av 2002. Vid utgången av 2003 förväntar sig Mobilcom att ha byggt 8.500 basstationer vilket beräknas ge 40-50 procent av den tyska befolkningen tillgång till UMTS.

Ekonomi24.se