”Telia måste sänka avgifter”

PTS kräver lägre samtrafikavgifter

MIN EKONOMI

Post- och telestyrelsen kräver att Telia sänker sina så kallade samtrafikavgifter ytterligare.

Om inte Telia genomför sänkningen före den 1 juni hotar PTS med böter på 100 Mkr. För Telia innebär sänkningen ett intäktsbortfall på flera hundra miljoner.

Samtrafikavgifterna är en segsliten tvist mellan PTS och Telia. Samtrafikavgiften är den avgift som Telia tar för att förmedla samtal till sina mobilkunder från andra mobiloperatörer eller från det fasta nätet.

PTS har granskat Telias samtrafikavgifter i två år och två gånger tidigare krävt sänkningar, senast från 1,53 kronor per minut till dagens 1,18. Telia har överklagat men den senaste sänkningen fastställdes av en dom i Länsrätten i februari. Telia har överklagat domen till Kammarätten.

Telia räknade med att den sänkningen skulle leda till ett inkomstbortfall på runt 400 Mkr per år.

Nu kräver PTS att Telia sänker avgiften ytterligare, från 1,18 kronor per minut till 98 öre per minut.

Om Telia inte genomför sänkningen senast den 1 juni riskerar företaget att få betala vite på 100 miljoner kronor, enligt PTS.

Om PTS driver igenom sänkningen betyder det ett ytterligare intäktsbortfall för Telia på drygt 200 Mkr per år, enligt E24s uppskattning.

ekonomi24.se