Statens ägande i Telia ska minskas

MIN EKONOMI

Riksdagens näringsutskott har fattat ett beslut som ger regeringen möjlighet att sälja ut Telia.

Beslutet innebär att regeringen själv kan minska statens ägande i Telia till noll, utan att få igenom beslutet i riksdagen.

- Vi vill ge regeringen full löplina. Den starka strukturförändring som råder på telekommarknaden kräver snabba beslut, säger näringsutskottets ordförande Per Westerberg (m) till aftonbladet.se.

I dag äger svenska staten drygt 70 procent av aktierna i Telia. Enligt dagens bestämmelser får det statliga ägandet aldrig understiga 51 procent.

Detta faktum är på god väg att rivas upp.

Enligt det preliminära beslut som näringsutskottet fattade i dag har regeringen full frihet att sälja ut allt sitt ägande i statliga Telia.

- Vi har gett dem fullmakt att besluta om ägandet själva. De ska snabbt kunna anpassa ägandet till vad man anser vara bäst från kommersiella intressen, för bolaget och dess anställda. Är det kommersiella läget bra ska det inte finnas några hinder för regeringen att sälja ut aktierna, säger Per Westerberg (m).

Måste förankra beslutet

Han betonar dock att beslutet är preliminärt, och att tre partier, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet måste förankra beslutet i sina riksdagsgrupper.

Och efter Vänsterns riksdagsgruppsmöte idag kom beskedet att Vänstern inte kommer att kunna ge regeringen öppet mandat att sälja Telia. Men även om regeringen väljer att gå ihop med de borgerliga partierna i den här frågan är det inget som kommer att påverka samarbetet med vänstern, enligt partiets ekonomiske talesman, Johan Lönnroth.

Miljöpartiet valde dock att säga ja till förslaget.

- Vi vill ge regeringen och Telia ökat svängrum för att utveckla teknik och telefoni i Sverige, säger mp:s språkrör Matz Hammarström.

Enligt Per Westerberg är det regeringen som har bett näringsutskottet att underlätta snabba förändringar i ägandet av Telia.

Den största orsaken till beslutet är den senaste tidens turbulens som råder på telekom- och IT-marknaden. Efter den starka nedgången av Teliaaktien har företaget klarat sig hyggligt, vilket innebär att möjligheten till en affär för Telia har ökat.

De senaste veckorna har det spekulerats om att Telia skulle vara på väg att köpa in sig i Tele Danmark eller finländska Sonera, eller i bägge bolagen.

Soneras ledning har medgett att det förts vissa diskussioner mellan bolagen, medan Telia lagt locket på. Telias vd Marianne Nivert klargjorde dock i förmiddags att Telia vill använda egna aktier som betalningsmedel om en storaffär skulle komma till stånd, rapporterar TT.

Per Westerberg vill varken bekräfta eller dementera att det skulle ligga en väntande storaffär bakom regeringens plötsliga önskan om handlingsfrihet kring Teliaägandet. Men han bekräftar att utskottet haft samtal med regeringen under helgen med anledning av den starka omstruktureringen på telekommarknaden. Han medger även att han är informerad av näringsminister Björn Rosengren om hur mycket regeringen vill minska statens ägande i Telia men är förhindrad att säga något om saken.

Enligt Westerberg kan näringsutskottet justera dagens beslut redan på torsdag, om den erforderliga majoriteten uppnås. Detta skulle innebära att riksdagen kan klubba beslutet om ändrat ägande i Telia redan innan sommaruppehållet i mitten av juni.

(v) negativa till utförsäljning

Det som kan sätta stopp för den statliga utförsäljningen av Telia är motståndare på vänsterkanten. Vänsterpartiet har kongressbeslut på att staten inte bör minska sitt ägande mer än vad som skett redan, och även inom socialdemokratin finns starka röster för den linjen.

Det var ett år sedan riksdagen beslutade att ägendet i Telia skulle minskas till 51 procent. Samtidigt beslöt riksdagen också om börsintroduktion av Telia. Regeringen, med näringsminister Björn Rosengren i spetsen, startade ”marknadsföringen” av folkaktien.

Claes Thunblad, Andreas Alfredsson