Nordisk telejätte på väg att skapas

Bolaget byggs upp av Telia, Sonera och Tele Danmark

MIN EKONOMI

Det finns planer på att bilda en enda stor telekomjätte i Norden – Nordic Telecom. Det nya bolaget ska byggas upp av Telia, Sonera och Tele Danmark. Men norska Telenor hamnar utanför.

Det uppger flera av varandra oberoende källor till Ekonomi24. Blir affären en realitet skapas en nordeuropeisk telekomjätte med en naturlig hemmamarknad på 20 miljoner individer med mobiltelefoni, bredband och fastnätstjänster.

Enligt uppgift är även finska Elisa med Radiolinjaa intresserat att ta Soneras plats i konstellationen. Dock ingår inte Telenor, där norska staten visat sig omöjlig att förhandla med.

Enligt källor diskuterar man nu med samtliga parter. Affären kommer att genomföras i olika steg, en affär i taget. I praktiken är det bara prisfrågan kvar i förhandlingarna.

Ett första steg kan vara klart redan om några veckor.

Börsvärde på över 300 miljarder

En stötesten är sannolikt att flera av parterna vill ha kontanter som betalning. Det gäller framförallt finska staten och Tele Danmarks storägare SBC.

Nya Nordic Telecom skulle få ett börsvärde på närmare 330 miljarder kronor och en omsättning på runt 130 miljarder.

Bolaget blir en attraktiv partner för de statliga

telebolagen i Baltikum och Polen. Lika viktigt är att Nordic Telecom har förutsättningar att bli en likvärdig partner till de före detta televerken i Europa – främst British-, France- och Deutsche Telekom.

En samnordisk affär torde vara det mest logiska som kan ske i en bransch där ”alla talar med alla” och som absolut ingen vill bli lämnad utanför. Telias VD Marianne Nivert har dessutom hela tiden hållit fast vid den officiella linjen att Telia är intresserad av strukturaffärer i hela Norden och att Telia talar med just alla.

Avsevärt bättre läge för Telia

Enligt Ekonomi24s källor är det diskussionerna om en pannordisk affär som skyndat på regeringens beslut att på tisdagsförmiddagen förmå näringsutskottets ledamöter att ställa sig bakom en fullständig fullmakt för regeringen att anpassa ägandet i Telia.

Enligt Ekonomi24s källor har beskedet från näringsutskottet avsevärt förbättrat Telias förhandlingsläge.

I dag äger svenska staten 70 procent av aktierna i Telia. Regeringen har dessutom arbetat snabbt för att förankra fullmakten. Så sent som den 6 april röstade riksdagen ner en motion från de borgerliga partierna om att staten skulle få möjlighet att dra ner ägandet i Telia under 50 procent.

Men förra tisdagen ändrade sig regeringen och två statsråd bearbetade under Kristi Himmelfärdshelgen de övriga partierna, varav den ena var näringsminister Björn Rosengren.

Om regeringen låtit näringsdepartementet följa den formella vägen, via en skriven proposition, skulle det ta fram till i oktober-november innan riksdagen fattar sitt beslut. Nu kan det tas ett beslut den 12 eller 13 juni.

Starka påtryckningar bakom beslut

Tydligt är också att Telia självt legat i för att få tillstånd en förändring. Under måndagen sa Marianne Nivert till journalister att hon räknade med regeringens stöd för att kunna göra strukturaffärer som skulle medföra att statens ägande gick under 50 procent.

Marianne Nivert sa också, något kryptiskt, att hon räknade med att det övriga nordiska regeringarna hade liknande synsätt. Finska staten äger 53 procent i Sonera och norska staten 80 procent av Telenor. I Teledanmark äger amerikanska SBC Communications 42 procent av aktierna.

Näringsminister Björn Rosengren sa på tisdagen att han önskade att statens ägarandel även fortsättningsvis ska ligga en bit över 10 procent i Telia. Med tanke på att Telias börsvärde är cirka 180 miljarder är det långt ifrån ett orealistiskt önskemål. Nya Nordic Telecom skulle få ett börsvärde på cirka 370 miljarder. Vid en ren aktieaffär skulle därmed svenska statens ägarandel hamna på cirka 35 procent.

Sophie Nachemson-Ekwall ([email protected]), Isaac Pineus ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM