”Prisökningarna är bara tillfälliga”

Riksbanken står fast vid inflationsprognos

MIN EKONOMI

STOCKHOLM (TT)

De senaste månadernas prisökningar är bara tillfälliga.

Den bedömningen gör Riksbanken som står fast vid sin prognos att inflationen på ett års sikt kommer uppgå till 1,8 procent.

Riksbankens direktion lämnade styrräntorna oförändrade vid sitt möte på onsdagen. Beslutet offentliggjordes på torsdagens morgon.

Det betyder att den viktigaste styrräntan, reporäntan, ligger kvar på 4,00 procent. Senast reporäntan ändrades var den 7 december.

Beslutet baseras på Riksbankens inflationsrapport.

I rapporten görs bedömningen att inflationen kommer att utvecklas i linje med Riksbankens mål på ett eller två års sikt.

Riksbanken räknar med en BNP-tillväxt på 2,2 procent i år, 2,5 procent 2002 och 2,9 procent 2003.

Inflationen, mätt som KPI, bedöms uppgå till 1,8 procent på ett års sikt och 2,2 procent på två års sikt.

Riksbanken tonar ned betydelsen av den snabba inflationsökningen under de senaste månaderna. Enligt direktionen är prisförändringarna tillfälliga.

''Prognosavvikelserna beror i betydande utsträckning på att det har inträffat prisförändringar av mer temporär karaktär'', skriver Riksbanken, och pekar på att köttpriserna stigit på grund av mul och klöv-sjuka och galna ko-sjuka, och att bensinpriserna stigit.

Riksbanken skriver också att konjunkturläget är ovanligt svårbedömt.

''Det sammanhänger primärt med utvecklingen i USA, och de återverkningar den kan få på efterfrågan och inflationen i Sverige, men också den inhemska inflationsbedömningen framstår till följd av de snabba prisökningarna på senare tid i kombination med den fortsatt svaga kronan som mer osäker'', skriver Riksbanken.

TT