Stor efterfrågan på Carnegie-aktier

Priset per aktie blev 115 kronor

MIN EKONOMI

Intresset är mycket stort för mäklarfirman Carnegies börsintroduktion i dag.

Efterfrågan på aktier var hela 30 gånger större än utbudet och priset blev det högsta i det ganska vida intervallet.

En i stort sett enig affärspress har avrått från teckning av aktier i Carnegies nyemission, och intresset från privatpersoner blev också ganska lågt. 15 procent av de 11,7 miljoner aktierna tecknades av privatpersoner, medan institutionella placerare står för resten.

När handeln startar på börsens O-lista i dag kommer Carnegie att ha drygt 5 000 ägare.

Priset per aktie blev 115 kronor, vilket är det högsta i det fastställda intervallet om 95-115 kronor. I den inofficiella handeln har aktien handlats i uppåt 140 kronor.

115 kronor per aktie ger Carnegie ett värde på 7,7 miljarder kronor. Emissionen tillför Carnegie 350 Mkr.

Läs mer på Ekonomi24.se

Ekonomi24.se