Framfab och Icon petade ur OMX-index

Europolitan och Eniro tar plats bland börsens mest omsatta

MIN EKONOMI

Europolitan och Eniro får ta plats i Stockholmsbörsens finrum, OMX-index.

Samtidigt sparkas Framfab och Icon ut.

De båda internetkonsulterna har halkat ned så långt i omsättningslistan att de inte längre kvalar in till indexet.

Mätperioden för vilka aktier som ska ingå i OMX-index under det andra halvåret gick ut i fredags och då stod det klart att det blir två aktier som kommer att ramla ur. Efter det senaste halvårets kraftiga kursras har omsättningen i både Framfab och Icon Medialab sjunkit ihop så mycket att de inte längre kvalificerar sig till en plats bland de 30 mest omsatta aktierna.

Eniro eller Tele1 Europe

Deras plats i OMX-index kommer att tas av Europolitan och Eniro. Enligt reglerna får dock inte för mycket av omsättningen i en enskild aktie ha uppstått under en begränsad tid. I Eniros fall har omsättningen varit ovanligt stor i samband med turerna kring italienska Seats bud på bolaget, något som skulle kunna få Stockholmsbörsen att diskvalificera aktien. Om så blir fallet kommer istället Tele1 Europe att ersätta Icon Medialab i index.

Stockholmsbörsen går två gånger om året igenom OMX-index och genomför förändringar i sammansättningen. Mätperioden för det andra halvåret sträcker sig från december till och med maj och förändringarna sker från halvårsskiftet. För att en aktie som redan ingår i index ska åka ur måste den hamna lägre än 45:e plats i omsättningslistan för perioden. Framfab intar plats nummer 47 och Icon Medialab nummer 61.

Per Ericson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM