Framfabs emission i hamn

Alfred Berg går in med 100 miljoner kronor

MIN EKONOMI

Framfab har garantier på minst 115 Mkr i sin andra emission. Därmed kommer finanseringspaketet att fullföljas och Framfab undviker konkurs.

Beskedet skickade upp Framfabs aktie med knappt 8 procent till 1,89 kronor.

Det är rådgivaren Alfred Berg som tillsammans med Ice Securities som garanterar 100 Mkr utöver de 15 Mkr som chefer och grundare i Framfab samt Skandia ställer upp med.

Villkoret för den riktade tidigare nyemissionen på 175 Mkr är därmed uppfyllt genom att teckning av minst 100 Mkr i företrädesemissionen är garanterad.

Totalt är den andra emissionen på 150 Mkr och Framfab hoppas få in totalt 325 Mkr. Av de går dock 34,5 Mkr till Alfred Berg som nu alltså säkrat emissionen med en garanti.

"Vi kan nu fokusera på att stärka våra kundrelationer ytterligare och samtidigt skapa ett lönsamt Framfab", säger Johan Wall, VD. Teckningstiden för den andra emission löper mellan den 5 och 19 juni och kursen är 1 krona.

Ekonomi24.se

ARTIKELN HANDLAR OM