Ny storaffär bland nätmäklarna

HQ.SE köper konkurrenten Avanza

MIN EKONOMI

Nätmäklarna blir allt färre.

HQ.SE, som tidigare köpt Aktiespar, slukar nu konkurrenten Avanza och blir därmed Sveriges största börsmäklare på nätet.

HQ.SE Aktiespar betalar motsvarande 74 Mkr för 92 procent av aktierna i Avanza.

- Nu kan vi på allvar utmana de traditionella bankerna och ge spararna vad de länge efterfrågat, kommenterar Nicklas Storåkers, VD i det nya bolaget, som ännu inte fått något nytt namn.

Den nya koncernen kommer att vara ett nordiskt bolag, med Sverige som bas. Det innebär att alla Avanzas tidigare utländska satsningar kommer att avvecklas.

Avanza har under en längre tid varit till salu och bolaget har förhandlat med en rad olika parter. Dagens affär innebär att sammanslagningen av de två bolagen kommer att slutföras under hösten. Köpeskillingen föreslås erläggas i två delbetalningar.

Första delbetalningen utgår direkt i samband med köpet, och motsvarar mellan 50 och 75 procent av den maximala köpeskillingen. Den andra delbetalningen, som är planlagd till i höst, beror på kostnaden för avveckling av Avanzas utländska verksamheter. Den uppgår till mellan noll och 25 procent av köpeskillingen.

Betalning sker med maximalt 5,9 miljoner nyemitterade aktier, vilket kommer att motsvara upp till 22 procent av den totala aktiestocken i HQ.SE.

Besparingar på 50 Mkr

Företagen räknar med att de kan spara upp till 50 Mkr per år av både interna och externa kostnader. Engångskostnaderna för omstruktureringen väntas bli mellan 30 och 35 Mkr.

”Med vinst i ryggen kan det nya bolaget bli först med de nya tjänster inom exempelvis rådgivning och investerarstöd som ska aktivera med också attrahera helt nya sparare”, kommenterar Per Nordlander, strategiansvarig i det nya bolaget.

Aktie- och fondsparande på internet har under de senaste sex åren vuxit till nära 500 000 privatsparare i Sverige. Som mest fanns sju renodlade nätmäklare, men markanden har koncentrerats till två större nätmäklare i Sverige; det sammanslagna Avanza och HQ.SE Aktiespar, samt Nordnet Teletrade. Det nya bolaget kommer att ha motsvarande 51 procent av de renodlade nätmäklarnas aktiva sparare.

”Att vara lönsam i en svag konjunktur ger oss ett försprång och en plattform när vi utvecklar nya tjänster men också förbereder oss på nästa uppgång. Vi diskuterar redan hur vi ska utöka produktfloran för våra kunder och stärka bolaget ytterligare”, säger Per Nordlander.

Isaac Pinéus ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM