Analytikerna missade både upp- och nedgångarna

”De ligger alltid steget efter marknaden”

MIN EKONOMI

Efter det att aktiekurserna rasat har många röster höjts mot analytikerna och deras köprekommendationer.

I USA visar det sig nu att också säljrekommendationerna har slagit helt fel ut.

Sedan i början av april har Nasdaq stigit med 35 procent, och det främsta diskussionsämnet bland placerare och analytiker är om det rör sig om en tillfällig eller en bestående uppgång.

De som följt analytikernas rekommendationer allt för blint har dock gjort bort sig. Enligt en genomgång utförd av USA Today låg antalet sälj- och behållrekommendationer på 35 procent i mars. Det är den högsta nivån på fem år, och 12 procentenheter högre än ett år tidigare då säljrekommendationerna verkligen hade varit på sin plats.

Det är förstås för tidigt att döma ut de liggande säljrekommendationerna, men på Starmine, företaget som gått igenom analyserna för USA Todays räkning, konstaterar man krasst att analytikerna genomgående har en tendens att ligga steget efter marknaden.

Som ett exempel anges Inktomi, som i januari handlades till 16,69 dollar. Fyra analytiker hade då rekommendationen köp. När aktien i april hade sjunkit till 2,79 dollar hade tre av dessa analytiker nedgraderat till behåll eller neutral, som båda brukar tolkas som sälj, och en analytiker hade satt just sälj på aktien. Sedan dess har Inktomi stigit med 246 procent till 9,65 dollar.

Ekonomi24.se