”Bankerna har tagit hela vinsten själva”

Finans- ministern hotar med lagstiftning om inte servicen blir bättre

MIN EKONOMI

Finansminister Bosse Ringholm går till storms mot de svenska bankerna.

De har för dålig service, ryter han.

- Bankerna har tagit hand om hela vinsten för egen del och inte delat med sig till kunderna helt enkelt. Kunderna borde få del av den vinst som it och snabba transaktioner innebär, det finns ju modern teknik som gör att det kan gå fort, säger Bosse Ringholm till Aftonbladets nätupplaga.

Finansminister Bosse Ringholm.

Finansminister Boss Ringholm kritiserade i dag bankerna under ett tal vid de svenska finansanalytikernas förening.

- Låt mig vara tydlig. Om det behövs kommer regeringen inte att tveka att snabbt vidta åtgärder. Att marknaden inte själv har insett vikten av att komma tillrätta med de långa transfereringstiderna tycker jag är ett misslyckande som dess aktörer får ta på sig, sa han.

- Detta är är inte bara en fingervisning utan att peka med hela handen till bankerna att de måste göra något åt systemet, säger Göran Jönsson, Konsumenternas Bankbyrå.

"Kraven är rimliga"

Svenska bankföreningen tycker att finansministerns krav är rimliga:

- Det är en prioriterad fråga även för bankerna. Varför det tar så lång tid bör man fråga bankerna, säger Ulla Lundqvist på Svenska bankföreningen till Ekot.

Hon tror dock inte att lagstiftning är nödvändigt utan att det ska kunna åtgärdas innan dess.

Finansministern tror att de långa transfereringstiderna kan bero dels på slentrian sedan den tid då tekniken inte var utvecklad.

– Sedan är det naturligtvis så att bankerna tjänar en och annan krona på att behålla kundernas pengar, säger Bosse Ringholm.

För lång tid att överföra pengar

Bland annat tar det, enligt Ringholm, för lång tid från det att man betalar in pengar på en bank till att pengarna överförs till en annan bank. Klarar inte bankerna att lösa det problemet, tänker Ringholm ta till lagstiftning.

- Regeringen tänker i vart fall inte längre förhålla sig passiv inför problemet. Jag tvekar inte att gå till riksdagen med lagförslag för att förkorta tiden, sa han vidare.

Konsumenternas Bankbyrå är en fristående organisation som har till uppgift att ge rådgivning och information till bankkunder. Han håller med om att tiden mellan det att man betalar in pengar på en bank till dess att pengarna överförs till en annan bank.

– Denna fråga har varit uppe på tapeten länge men lagts ner. Det viktigaste är att det råder oklarhet gentemot kunden för hur lång tid det här tar, bankerna har varit dåliga på att informera om det här, säger Göran Jönsson.

Måste det ta så lång tid då?

– Teoretiskt sett kan det gå väldigt snabbt men de system som finns är så komplicerade, säger Göran Jönsson.

Ringholm tycker också att det är oacceptabelt att bankkunder ibland inte får tillgång till tilläggstjänster som giro och Internet till sina inlåningskonton. Även där är Ringholm beredd att ta till lagstiftning om det behövs.

- Där håller finansinspektionen på med ett arbete där de föreslagit en reglering, säger Göran Jönsson.

Tror du att lagstiftning är ett bra vapen mot bankernas dåliga service?

- Inte generellt. Det är väl naturligtvis något man tar till i sista hand, säger Göran Jönsson.

Bosse Ringholm hoppas också att lagstiftning ska kunna undvikas men säger att om inget hänt inom ett år kan samma lagstiftning som redan införts i Norge och Finland införas.

- Där har man helt enkelt bestämt hur lång tid det får ta, säger Bosse Ringholm.

Själv tar han det säkra före det osäkra:

- Jag betalar mina räkningar via internet, det funkar.

Annika Sohlander