Nya insider-regler på Wall Street

Amerikanska analytiker ska redovisa aktieinnehav

MIN EKONOMI

Analytiker på Wall Street har kommit överens om att offentliggöra sina personliga aktieinnehav i sina rekommendationer.

Steget tas för att återupprätta det förtroende som urholkats med samma fart som börsnedgången.

I analyser från amerikanska mäklarfirmor står det alltid angivet om firmans corporate finance-avdelning arbetar med det omskrivna företaget. För placerare är det därefter fritt fram att tolka om analysen görs för deras bästa eller för corporate finance-avdelningens.

Efter den kraftiga nedgången på framför allt Nasdaq-börsen har Wall Streets intresseförening Securities Industry Association gått ut med en rekommendation om att även analytikernas personliga innehav bör anges. Därtill får analytikerna inte göra personliga affärer som strider mot den egna rekommendationen.

Många placerare misstänker nämligen att analytiker i mångt och mycket mest ger rekommendationer som passar den egna portföljen. Å andra sidan kan en analytikers personliga investering i en rekommenderad aktie stärka bilden av att analytikern verkligen tror på sitt råd.

Mest handlar det dock om att återställa ett urholkat förtroende för en kår där snittlönen, inklusive bonus, ligger på drygt 2 Mkr. Exempelvis har kritiken, framför allt så här i efterhand, varit hård mot analytikernas tendens att nästan enkom utfärda köprekommendationer.

I Sverige finns inga lagar eller regler om att aktieanalyser ska innehålla upplysningar om analytikerns eller corporate finance-avdelningens intressen.

Läs mer på Ekonomi24

Ekonomi24