Framfabs ledning mörkade krisen

MIN EKONOMI

Framfabs ledning och styrelse kände till krisen i bolaget mer än två månader innan informationen blev allmänt känd i slutet på oktober förra året. Ekonomi24 kan idag avslöja att Framfab redan i augusti hade en beläggningsgrad på omkring 50 procent. Vid denna tidpunkt valde stora delar av ledningen och styrelsen att sälja aktier i bolaget, affärer som totalt gav 215 Mkr. Övriga aktieägare serverades det klatschiga budskapet "Slow down? Hell No!".

Foto: André De Loisted
PROPAGANDAMINISTER: Bakom den framgångsrika fasaden visste Framfabs ledning att marknaden hade kollapsat. Medan Jonas Birgersson underhöll ägarna, mörkade ledningen krisen och sålde ut sina egna aktier för över 200 Mkr.

Mellan fredagen den 25 augusti och tisdagen 5 september förra året sålde Framfabinsiders aktier för sammanlagt 215 Mkr. Under samma period tog Framfabaktien ett skutt på 39 procent från 76 till som mest 105,50 kronor, innan nedgången fortsatte med oförminskad och numera välkänd styrka.

I efterhand förklarade de personer som sålt aktier att det faktum att försäljningen sammanträffade med den kraftiga kursuppgången var en slump. Men det var mer än bara turen som låg bakom de lyckade affärerna.

Kursuppgången drevs på av det positiva budskapet från företagsledningen i samband med halvårsrapporten samt en kortvarig återhämtning för en pressad internetkonsultbransch som gjorde sitt bästa för att hålla olyckskorparna borta.

Krisen var djup

Men i Framfabs ledning och styrelse fanns kunskap om att bolagets kris var djup redan i augusti. Dessa siffror valde Framfab att inte gå ut med till alla aktieägare.

”Man hade två olika presentationer, en som man drog för investerare och en som var den sanna bilden som presenterades internt”, säger en före detta Framfabanställd.

Framfabs dåvarande VD Jonas Birgersson och bolagets ekonomichef Johan Haeggman presenterade bolagets halvårsrapport torsdagen den 24 augusti, dagen innan insiderförsäljningarna startade. Rapporttexten och analytikerträffen som hölls samma dag andades framtidstro och bjöd på vidlyftiga prognoser. Detta trots kursnedgångarna och den ökade osäkerheten i internetbranschen under våren och sommaren.

”Framfab är idag det ledande internetkonsultföretaget i Europa och ett av de största i världen. Mot bakgrund av detta tror Framfab på fortsatt omsättningsökning med lönsamhet före godwillavskrivningar för helåret”, skriver styrelsen i rapporten.

På analytikermötet försökte Framfab fokusera på tillväxten och nya satsningar, i exempelvis Orange 3G-konsortium, istället för att gå in på de sprickor som började synas i fasaden (borträknat återbetalda pensionsmedel från SPP på 49 Mkr och aktier i Bredbandsbolaget som värderades till 104 Mkr gick Framfab med förlust redan första halvåret). Visst skulle rekryteringen och integrationen av Guide pressa ner vinstmarginalen även framöver men vinstprognosen för helåret låg fast. Johan Haeggman sammanfattade läget i positiva ordalag:

”Vid dagens slut så ser vi en mycket mycket stark marknad”, förklarade han.

”Slow down? Hell no!”

VD Jonas Birgersson valde att skicka upp en Powerpoint-bild på bioduken bakom sig som deklarerade: ”Slow down? Hell no!”.

Detta budskap höll Framfabs ledning och styrelse fast vid fram till den 25 oktober, då företaget chockade marknaden med en skarp vinstvarning för tredje kvartalet och helåret. Då var talet om lönsamhet som bortblåst och krisen var ett långt gånget faktum.

Ekonomi24 har pratat med ett stort antal personer som arbetade i olika ledande befattningar på Framfab under den här perioden. De berättar att krisen var väl känd i ledningen flera månader innan den inte längre gick att dölja utåt.

Kontakterna mellan nyckelpersonerna i bolaget var täta under den här perioden. Under förra året sammanträdde Framfabs styrelse i genomsnitt var nionde dag. Jonas Birgersson och Johan Haeggman, liksom den övriga styrelsen och ledningen, verkar ha använt dubbla agendor för att skjuta upp vinstvarningen i det längsta.

”Det kryllade av folk hemma, det fanns inga kundprojekt”, säger en person i ledande befattning i Framfabs konsultrörelse vid tidpunkten.

”Larmsignaler om beläggningen kom redan tidigt under sommaren, men man gjorde ingenting åt det”, säger en annan person med god insyn i verksamheten.

Under augusti fortsatte varningssignalerna att komma in från koncernens olika delar. Läget var utan tvekan allvarligast i Sverige som dominerade storleksmässigt.

Den 5-6 september, mindre än två veckor efter halvårsrapporten, anordnade Framfab ett stormöte för ett hundratal främst svenska chefer och nyckelpersoner på konferensanläggningen Hanöhus i Blekinge. Där kunde ekonomichefen Johan Haggman berätta det som aktieägarna inte fick veta, att beläggningen var nere på nivåer under 50 procent.

”Han förklarade att bolaget befann sig i ett prekärt läge när det gällde beläggningen. Att beläggningen måste upp var ett huvudtema. Men det fanns ingen klar handlingsplan”, säger en person som deltog på mötet.

”De var tydliga och berättade bland annat att den externa faktureringsgraden var 45 procent. Då räknade de in uppdrag för Bredbandsbolaget, Hårdvarubolaget och Trygghetsbolaget”, säger en annan tidigare Framfab-anställd som var på plats i Hanöhus.

Tydligt tecken på kris

Att ha en beläggning på 50 procent är för vilken konsultrörelse som helst ett mycket tydligt tecken på kris. När Johan Haeggman fick frågan om beläggningsgraden på analytikermötet valde han att inte svara.

”Jag får den frågan hela tiden. Vi offentliggör inte den siffran eftersom det är en svår siffra att förstå när man integrerar företag. Men den har gått ner både i gamla Guide och Framfab.”

Henrik Persson, analytiker på HSBC som höll i utfrågningen på analytikermötet försökte få mer information genom att ställa en direkt fråga om beläggningen låg omkring 60-70 procent.

”Jag vill inte gå in på det, men den har gått ner jämfört med tidigare”, svarade Johan Haeggman.

För den oinvigde kan en fackterm som beläggningsgrad verka svårtydd. Men det handlar helt enkelt om hur många konsulter som faktiskt utför arbete åt en betalande kund. En beläggning på 50 procent skulle innebära att över 1000 personer gick utan arbete eftersom Framfab vid tidpunkten hade över 2500 anställda.

En sund vinstgivande konsultverksamhet brukar ha beläggningssiffror på mellan 75 och 85 procent. Sjunker beläggningen till runt 60 procent äter personalkostnaderna snabbt upp vinsterna.

En låg beläggningsgrad slår därför mycket hårt mot ett konsultföretags möjligheter att visa vinst. Trots detta var det vinst som Framfabs företrädare utåt lovade fram till den 25 oktober.

Framfabs styrelse ger själva ett mycket bra exempel på hur en vikande beläggning direkt slår mot vinsten. I prospektet inför den pågående nyemissionen anger Framfab som brukligt en känslighetsanalys. Denna visar att en beläggningsnedgång på 10 procentenheter innebär en minskad vinst före avskrivningar med 291 Mkr på årlig basis.

Valde att inte berätta

Framfab slutade förra året med att redovisa en förlust före avskrivningar på hela 372 Mkr.

Hur agerade då de personer som hade kunskap om bolagets problem förutom att de valde att inte berätta om dessa för omvärlden?

Enligt Finansinspektionens insiderregister anmälde sju personer med insisderstatus i Framfab att de sålde aktier i bolaget under perioden 25 augusti och 5 september förra året.

Dessa var styrelseledamoten och vice-VD Johan Wall samt styrelseledamöterna Sven Skarendahl, Ken Ceder och Paul Saffo. Dessutom sålde Sverigechefen Johan de Verdier, chefsstrategen Mattias Söderhielm och koncerncontrollern Anders Almqvist aktier. Tillsammans tjänade de 215 Mkr på affärerna.

Förklaringen till att de valde att sälja vid denna tidpunkt var att det passade bra efter rapporten. Insiderförsäljningar brukar läggas strax efter en rapport eftersom det då anses vara så att alla aktörer på aktiemarknaden har tillgång till samma information om bolaget. Så var alltså inte fallet den här gången.

För den aktieägare som väntade med att sälja fram till vinstvarningen den 25 oktober blev informationsglappet kostsamt. Den dagen stängde Framfab-aktien på 31,20 kronor, en nedgång med 59 procent sedan rapportdagen den 24 augusti då handeln slutade på 76 kronor.

Per Agerman ([email protected])