Stark kritik mot Bäckströms stödköp

MIN EKONOMI

Riksbanken gick idag in på valutamarknaden och stödköpte svenska kronor för att stoppa kronraset. Marknaden är förvånad och SEB:s analytiker Robert Bergquist är starkt kritisk.

Vid 12-tiden idag hade riksbanken varit inne och intervenerat två gånger på marknaden, vilket hittills har resulterat i att kronan stärkts med fyra öre. Redan igår signalerade riksbankschefen Urban Bäckström att det kunde bli aktuellt att intervenera, men många på marknaden uppfattade det mest som prat.

”Jag är förvånad, jag trodde inte att det skulle gå så snabbt utan att riksbanken mest ville testa marknaden. Riksbanken tar en stor risk genom att intervenera, den borde istället sitta still i båten. Risken är att marknaden börjar testa riksbanken och pressar kronan högre. Alla jag har talat med idag, kunder och folk i marknaden, är rädda att det här ska resultera i att kronan försvagas ytterligare”, säger Robert Bergquist, analytiker på SEB.

Fel orsaker

Han pekar på att det finns flera problem med interventionen.

”Dels skapar det här osäkerhet i marknaden, även om Urban Bäckström bedyrar att orsaken till att de går in är inflationsbekämpning, inte ett försvar av kronan. Dels kan man ifrågasätta om riksbanken går in på rätt grundvalar, eftersom de flesta är överens om att den främsta orsaken till kronfallet är flödena på kapitalmarknaden. Det handlar bland annat om att AP-fonderna köper utländska aktier och att riksgälden amorterar på statskulden”, säger Robert Bergquist.

Det faktum att räntorna samtidigt stigit under förmiddagen tyder på en misstro mot aktionen. Istället tror marknaden att kronan kommer att fortsätta försvagas och att det till slut tvingar fram en räntehöjning från riksbanken.

”Det skulle vara djupt olyckligt om vi nu har en situation där vi går in i en avmattning av konjunkturen”, säger han vidare.

Sven-Arne Svensson, analytiker på Aragon fondkommission är också förvånad över riksbankens agerande, om än inte lika kritisk.

”Det finns utan tvekan en fara att den svaga kronan pressar upp inflationen, men de senaste åren har det visat sig att valutaeffekten på inflationen har varit ganska svag. Det har också visat sig tidigare att det är svårt att gå emot en nedåtgående trend på valutamarknaden, men det är ju möjligt att riksbanken uppfattade att det fanns en uppåtgående trend och ville haka på den. Internventioner kan ge effekt kortsiktigt, men långsiktigt har de ingen effekt”, säger han.

Lotta Engzell-Larsson ([email protected])