”Handeln på börsens smålistor har avstannat”

Små aktielistor förlorare när börsen sjunker

MIN EKONOMI

Börsens mindre aktielistor har torkat igen.

I år har bara fem nya bolag sökt sig till NGM, Nya Marknaden och Aktietorget, jämfört med 50 förra året. Samtidigt har omsättningen minskat med cirka 80 procent på drygt ett år.

- Omsättningen har avstannat, men jag ser ljuset i tunneln, säger Ulf Cederin, VD på Nordic Growth Market.

Omsättningen på Stockholmsbörsen har minskat jämfört med börsyran för drygt ett år sedan. Men mest har handeln rasat på de tre marknadsplatserna som ligger utanför Stockholmsbörsens stora listor; Aktietorget, Nya Marknaden och Nordic Growth Market.

Antalet avslut under rekordmånaden mars förra året var på Stockholmsbörsen 1,6 miljoner. I maj i år hade siffran backat till 875 000, alltså en minskning med 45 procent.

Fyra femtedelar av handeln borta

Under samma period minskade omsättningen räknat i antal avslut på Aktietorget med 77 procent och på Nya Marknaden med 80 procent. Nordic Growth Markets handelssystem blev fullt utvecklat under hösten förra året och antalet avslut har sedan september förra året till och med maj i år minskat med 63 procent.

Tittar man på antalet nyintroduktioner har de tre marknadsplatserna inte heller imponerat i år. Vid en sammanräkning av de tre listorna så har endast fem bolag noterats, jämfört med 50 förra året.

”Det är mycket mindre handel och det är bara att beklaga, marknaden är avvaktande. Väldigt många bolag ville i början av året in på vår lista, men har valt att vänta tills börsklimatet blivit bättre. Vi vilar på hanen och räknar med att många vill komma in på listan i höst”, säger Patrik Engellau, VD för Aktietorget.

Även Ulf Cederin, VD för Nordic Growth Market, är inne på samma linje, och pekar på att det finns mellan tio och 15 bolag som vill bli noterade på NGMs lista i år.

Kvar på låga nivåer

”Beträffande omsättningen så nådde vi botten för några månader sedan och ligger kvar på låga nivåer. Volymerna är fortsatt låga, men jag ser ett högre antal transaktioner, så vi kan se ljuset i tunneln”, säger Ulf Cederin.

Vad är poängen med att finnas på NGM-listan om handeln är nästintill obefintlig?

”Många av bolagen behöver en exponering. Kraven att gå till Stockholmsbörsen är högre än hos oss, och kostnaderna hos oss är mindre. Bolag som inte kommer in på Stockholmsbörsen har en möjlighet att visa upp sig hos oss”, säger Ulf Cederin.

Bolagen på Nya Marknaden är inte börsnoterade utan Stockholmsbörsen upplåter enbart en handelsplats åt bolagen. De som har asnvaret är banker och fondkommissionärer som skriver avtal med bolagen.

”Bolagen på Nya Marknaden är ovanligt homogena vilket gör att de tar extra mycket stryk i en nedgång om man exempelvis jämför med bolagen på O-listan där blandningen är mycket större”, säger Jan Axelsson, ansvarig för nyintroduktioner på Stockholmsbörsen.

Isaac Pinéus/Ekonomi24([email protected])