H&M:s resultat bättre än väntat

Vinsten 2 miljarder kronor för första halvåret

MIN EKONOMI

Hennes & Mauritz vinst överträffade alla förväntningar.

I delårsrapporten som offentliggjordes i morse redovisar företaget en vinst på 2, 1 miljarder kronor efter finansnetto.

Klädkedjan Hennes & Mauritz redovisar en vinst på 2 132 miljoner kronor för räkenskapsårets första halvår, december förra året till och med maj 2001.

Siffran kan jämföras med en vinst på 1 813 miljoner kronor för motsvarande period under förra räkenskapsåret.

"Försäljningsutvecklingen under andra kvartalet bedöms som god med ökade marknadsandelar i alla länder", skriver H&M i delårsrapporten.

Bolagets aktiekurs steg på förmiddagen med 15 procent till 184:50 kronor under stor handel.

Andra kvartalets resultat uppgick till 1 561 miljoner kronor efter finansnetto. Den förväntade vinsten för denna period var i genomsnitt 1 386 miljoner kronor, enligt en enkät som Reuters gjort bland analytiker.

Omsättningen steg till 21 391 miljoner kronor, från 17 242 miljoner kronor motsvarande period föregående räkenskapsår.

H&M öppnade 49 nya butiker under räkenskapsårets första halvår. Under andra halvåret planeras ytterligare cirka 50 nya butiker tillkomma, enligt delårsrapporten.

Kurserna på Stockholmsbörsen steg på torsdagen, rapporterar TT. Efter ungefär fyrtiofem minuters handel hade Sax-index gått upp med 0,6 procent till 238,5 medan det smalare OMX-index hade stigit med 0,6 procent till 845,1.

Bäst gick det för indexet för sällanköpsvaror där H&M väger tungt.

H&M:s börskurs

Maria Saving